Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W marcowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 03/2017Marek Pogorzelec - Chabry spotykane w naszych ogrodach

 • Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk - Próba oceny ilości pobieranej wody przez rodzinę pszczelą
  Do prawidłowego funkcjonowania rodziny pszczelej niezbędna jest woda. Zapotrzebowanie na nią zależy od wielu czynników – siły rodziny, ilości wychowywanego czerwiu, wysokiej temperatury środowiska, utrzymywania odpowiedniego mikroklimatu w gnieździe, stanu zdrowotnego pszczół (biegunki), a nawet rodzaju pokarmu. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Lek. Wet. Artur Arszułowicz - Zimowy osyp prawdę ci powie
  (...) W skład osypu zimowego wchodzą nie tylko pszczoły. Dodatkowo możemy w nim znaleźć pasożyty Varroa destructor, kryształki cukru, drobne zanieczyszczenia i odsklepy. W pewnych okolicznościach spotkamy również żerujące szkodniki lub ich odchody. Bogata różnorodność osypu wprost zachęca do jego badania. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk - Nasze własne CCD
  (...) Zastanówmy się, co może być przyczyną tak poważnych spadków w USA czy w Kanadzie i gdzie tkwi różnica w utrzymaniu pszczół tam i u nas. Podejrzewam, że przyczyną jest żywienie pszczół. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Dariusz Karwan - Biologia pszczoły miodnej, czyli od czego zależą nasze zbiory. Część I
  (...) Zanim zdecydujemy się na realizację swoich planów i marzeń związanych z hodowlą pszczół, powinniśmy w pierwszej kolejności nauczyć się, jak postępować z tymi stworzeniami, aby nie wyrządzić im krzywdy podczas prac pasiecznych. (...) miejmy odwagę czytać książki i fachową literaturę, a nie opierać się jedynie na swojej intuicji. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część I
  Brak lub ograniczenie liczby pszczół w jakiejkolwiek grupie funkcyjnej, destabilizuje pracę w rodzinie. Jest to, moim zdaniem, główna przyczyna ubytków rodzin pszczelich.(...) – fragment artykułu (red.)

 • Z księgarskiej półki
  Michał Czajkowski - „Ojciec Grzegorz Mendel pszczelarz nieznany"
  (...) Jego teorie genetyczne dotyczące pszczół oparte na doświadczeniach nie znalazły zrozumienia w jego czasach. Stały się jednak podstawą do dalszych prac badawczych i naukowych, które doprowadziły do współczesnego poziomu wiedzy w tej dziedzinie. (...) – fragment artykułu

 • Mgr Mikołaj Borański, dr hab. Zbigniew Kołtowski - O zapylaniu kwiatów przez owady – analiza fizycznych cech kwiatów
  (...) Owady poprzez odwiedzanie kwiatów klasyfikowanych na podstawie m.in. ich barwy, temperatury czy potencjału elektrycznego potrafią uczyć się ich atrakcyjności. Nauka odbywa się zarówno poprzez czynnik stymulujący – nagrodę, jak i brak tej nagrody ( Kandori, Yamaki 2012) – fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Chabry spotykane w naszych ogrodach
  Artykuł jest rozwinięciem tematu zasygnalizowanego na II stronie okładki (red.)

 • Mgr inż. Zbigniew Lubiński - Marzec – trudny czas przedwiośnia
  (...) Z przyjemnością i satysfakcją obserwuję, jak ze wszystkich uli wylatują pszczoły, z jednych – z większą, z innych z mniejszą intensywnością. Intensywność oblotu wcale nie świadczy o sile rodziny, a raczej jest miernikiem skali potrzeby wypróżnienia się pszczół. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (26). Przez 36 lat bez efektu
  (...) Rozwód z chemią jest równie trudny jak ze współmałżonkiem. Jednak jest możliwy. Oprócz determinacji istnieje potrzeba zrozumienia szkód wywoływanych chemią wprowadzaną do ula. (...) Niektórzy bywają dziecięco naiwni, wierząc, że miód jest „czysty", skoro nie wieszają pasków w miodni (...) – fragment artykułu (red.)

 • II Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim 11 marca 2017 roku

 • Konferencja Pszczelarska „Zatrucia pszczół" 30 marca 2017 roku

 • Marek Lasocki - Pszczoły i prawo (ciąg dalszy)

 • Krystyna Judka - Prawoślaz czy malwa (2)
  W drugiej części artykułu autorka omawia działania i właściwości lecznicze prawoślazu, jego niepożądane działania i podaje receptury ślazowe (red.)
 

Konferencja Pszczelarska „Zatrucia pszczół"

30 marca 2017 roku,logo warmisko-mazurski orodek doradztwa rolniczego w olsztynie

siedziba W-MODR – Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

Rozpoczęcie Konferencji o godz. 10.00.

Program:

                                                                                                                                                                         

Kliknij po więcej szczegółów
 

III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska

w Mińsku Mazowieckim
11 marca 2017 roku

                                                                                                                                                                         

Kliknij po więcej szczegółów
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2017 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w maju wszystkie urzędy pocztowe będą przyjmowały przedpłaty (7,60 zł za 1 egzemplarz) na prenumeratę realizowaną od 1 lipca 2017 roku.

 • Poczta Polska prowadzi przyjmowanie przedpłat na prenumeratę pocztową również za pośrednictwem Internetu. Wchodząc na adres Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl/prenumerata), można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat oraz złożyć zamówienie na „Pszczelarstwo".

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji: cena 1 egzemplarza w 2017 roku na terenie Polski wynosi 8,60 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 7,60 zł za 1 egzemplarz doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Wpłatę należy kierować:

  • na adres (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa)

   lub

  • na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240).
   Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy po 7,60 zł) udzielamy 20% rabatu.

Redakcja

 

Rodzaj chaber (Centaurea) – gatunki rodzime

Rodzaj chaber jest jednym z liczniejszych rodzajów rodziny astrowatych i według The Plant List liczy 728 gatunków (stan w grudniu 2016 roku). Większość gatunków pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, ale chabry mają swoich przedstawicieli wśród rodzimej roślinności wszystkich kontynentów poza Antarktydą. We florze Polski wyróżnia się 11 gatunków rodzimych i 2 archeofity. Kilka rodzimych gatunków wpisanych jest do Czerwonej Księgi, trudno jest na nie trafić. Większość chabrów nektaruje obficie, pszczoły bardzo chętnie zbierają z nich również pyłek.

Więcej…
 

Warto pomyśleć o uczestniczeniu w Konkursie PSZCZELARZ ROKU

Od trzech lat organizowany jest Konkurs PSZCZELARZ ROKU, o którym niewielu pszczelarzy słyszało. Moim zdaniem warto się nim zainteresować. Patronat medialny nad Konkursem objął miesięcznik „Pszczelarstwo". W tej chwili dobiega końca III edycja Konkursu PSZCZELARZ ROKU, ale przed nami jest otwarcie IV jego edycji. Jednak skupimy się na trzeciej edycji i ogólnych warunkach tego pszczelarskiego współzawodnictwa.

Więcej…
 

Barwa oznakowania matek pszczelich

barwa matek 2017Według międzynarodowej umowy w każdym kolejnym roku obowiązuje inna barwa znakowania matek pszczelich. Barwa biała przypisywana jest latom wygryzania się matki pszczelej z końcową cyfrą roku 1 i 6, żółta – 2 i 7, czerwona – 3 i 8, zielona – 4 i 9 oraz niebieska 5 i 0.

W 2017 roku obowiązuje ŻÓŁTA barwa znakowania matek pszczelich.

fot. R. Chrzanowski

 

Rodzaj sadziec (Eupatorium L.)

Według botaników KEW i Missouri Botanical Garden do rodzaju sadziec należą 123 gatunki, pochodzące głównie z obszaru Ameryki Północnej, natomiast w innych źródłach wymienionych jest zaledwie 40 gatunków. Zdecydowana większość sadźców należy do bylin, w tym wszystkie opisane w artykule (strona 11) gatunki. Kwiaty sadźców zebrane są w gęste baldachogrona mające kolor od białego do purpurowego, bywają też niebieskie.

Więcej…
 

esadownictwo

 

Rodzaj słonecznik (Helianthus L.)

Do rodzaju słonecznik zalicza się 66 gatunków roślin jednorocznych i bylin pochodzących z obu kontynentów amerykańskich. Największe znaczenie gospodarcze ma uprawiany w wielu regionach świata jednoroczny słonecznik zwyczajny. Drugim dość pospolitym gatunkiem jest słonecznik bulwiasty, czyli topinambur. Dwie inne byliny tego rodzaju, które są u nas rzadko spotykane, to słonecznik miękki i słonecznik Maksymiliana. Oferowany w szkółkach słonecznik wierzbolistny uzyskuje imponujące rozmiary. Inny ze słoneczników – słonecznik szorstki jest obecnie (..)

Więcej…
 

O konieczności uwzględnienia pszczelarzy w nowym "prawie komornicznym"

Na początku bieżącego roku dało się słyszeć o podjęciu w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad reformą systemu egzekucji sądowej. Jednym z jej elementów będzie z pewnością nowelizacja albo wręcz zastąpienie nowym aktem prawnym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 roku. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Rozporządzenie to stało się z resztą przedmiotem żartów w mediach ogólnokrajowych, głównie za sprawą wyłączenia z egzekucji konia wraz z uprzężą.

Więcej…
 

Rodzaj dzielżan (Helenium L.)

Rodzaj dzielżan obejmuje 39 gatunków bylin, roślin dwuletnich i jednorocznych pochodzących z obu Ameryk. W naszych ogrodach kwiatowych sporą popularnością cieszą się różniące się wielkością i barwą kwiatów odmiany dzielżanu jesiennego (Helenium autumnale L.) i mieszańca kilku gatunków dzielżanów zwanego dzielżanem ogrodowym (Helenium × hybridum hort.).  Oba te dzielżany zwykle zakwitają w drugiej połowie lipca i czasem kwitną do końca września. Atrakcyjność pszczelarska poszczególnych odmian znacznie się różni. Niektóre z nich są wręcz entuzjastycznie oblatywane przez pszczoły.

Więcej…
 

Od lipca w Bałtowie rusza Mini Spa

Rozwijane przez spółkę „ApiBałt" Centrum Apiterapii poszerza zakres świadczonych usług o ofertę Mini Spa. Malowniczo położone na wzniesieniu domki Mini Spa zostaną otwarte 1 lipca 2016 roku. Inwestycja współfinansowana jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Bałtów i jego mieszkańcy od lat doceniają pracowitość pszczół i korzyści, jakie dla człowieka niosą produkty ich pracy. Powstała w 2014 roku spółka „ApiBałt" konsekwentnie dąży do budowy na terenie Bałtowskiego (...)

Więcej…
 

Krzewy i drzewa ozdobne pożytku wczesnoletniego

W parkach i ogrodach sadzimy wiele gatunków roślin, których kwiaty są atrakcyjne dla pszczół. Niektóre z nich przedostały się do środowiska naturalnego i stanowią dla niego poważne zagrożenie poprzez konkurencję z rodzimymi roślinami. Przykładem jest czeremcha kanadyjska, która ma bardzo małe wymagania w stosunku do stanowiska, urośnie na najgorszym piachu i rozmnaża się wyjątkowo łatwo.

Więcej…
 

Pożytki wczesnoletnie - ciąg dalszy

Kontynuując temat roślin kwitnących w tym samym czasie co „królowa" robinia, chciałbym przedstawić kilka chętnie odwiedzanych przez pszczoły roślin zielnych. Przedstawione przed miesiącem krzewy i drzewa raz posadzone nektarują przez wiele lat, nie wymagając nic więcej poza miejscem do rośnięcia. Kwitną z każdym rokiem obficiej. Inaczej sprawa ma się w przypadku roślin zielnych. Niektóre byliny wprawdzie radzą sobie dobrze bez naszej pomocy, ale rośliny jednoroczne i dwuletnie pozostawione same sobie giną. Część z nich to rośliny uprawne, inne towarzyszą uprawom rolniczym, korzystając z szans, jakie daje działalność człowieka.  (...)

Więcej…
 

Rodzaj jeżówka

Rodzaj jeżówka (Echinacea Moench) obejmuje 10 gatunków bylin pochodzących z Ameryki Północnej. Gatunkiem najbardziej popularnym jest jeżówka purpurowa, której korzenie i części nadziemne są surowcem dla przemysłu farmaceutycznego. Ogrodnicy na bazie jeżówki purpurowej wyhodowali wiele interesujących odmian, które cieszą się obecnie dużą popularnością w ogrodach kwiatowych. Kwiaty te przyciągają wiele owadów, w tym nasze pszczoły.

Więcej…
 

Byliny ozdobne pożytku wczesnoletniego

Większe skupiska robinii akacjowej mogą zapewnić pszczołom znakomity pożytek, którego intensywność można porównać chyba tylko ze spadziowaniem lasów jodłowych. Innych – tak intensywnych pożytków – w naszym klimacie nie ma. W tym sezonie w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego królowa pożytku wczesnoletniego nektarowała zaledwie 3,5 dnia. Ulewny deszcz nagle przerwał święto w pasiece.

Więcej…
 

„Sztuka robienia złota z zielska"

Portret Jana Dzierżona autorstwa Stefana Dylewskiego 1936 r. - ze zbiorów muzeum w KluczborkuZ okazji 110 rocznicy śmierci ks. Jana Dzierżona, przypadającej w październiku 2016 roku, kluczborskie Muzeum – noszące imię słynnego pszczelarza – przygotowuje dwie wystawy upamiętniające tą wybitną postać.

Przez okres wakacyjny na rynku w Kluczborku będzie można oglądać planszową ekspozycję pt. „Jan Dzierżon – 110 rocznica śmierci", która przybliży życiorys pszczelarza, jego najważniejsze osiągnięcia stanowiące podstawy racjonalnego pszczelarstwa, takie jak „uruchomienie" gniazda pszczelego, zbudowanie rozbieralnego ula skrzynkowego, a przede wszystkim – odkrycie partenogenezy czyli dzieworództwa pszczół.

Więcej…
 

Roczniki 1950-2012

pszcz 1950 01.pdf

Informujemy, że zasób sieciowy z rocznikami „Pszczelarstwa" 1950-2012 jest dostępny dla Czytelników tutaj.                                                                                         

 

Pożytki wczesnoletnie

Najważniejszymi roślinami miododajnymi przełomu maja i czerwca są robinia akacjowa i malina właściwa. Malina występująca w lasach może stanowić źródło znakomitej jakości miodu, ale stosunkowo niewielu pszczelarzy ma możliwość pozyskania go. Maliny rosnące na plantacjach nektarują obficiej, ale uprawa tej rośliny zwykle nie obywa się bez szkodzącej żywym organizmom chemii. Robinii, jak na razie, nikt nie opryskuje, a pszczelarze gospodarujący na terenach masowego jej występowania wiedzą, że tej rośliny niczym nie da się zastąpić, zarówno jeśli chodzi o wydajność, jak i walory miodu. Niestety pogoda potrafi przeszkodzić w pozyskaniu tego cennego produktu. Istnieje wiele gatunków roślin, które mogą złagodzić skutki (...)

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016