Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

zyczenia bn 2017aBłogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, aby trwało zdrowie,
dobroć, mądrość, łagodność.
Pełnego pokoju świętowania.
Z życzeniami obfitości łask,
pokoju, ufności
abyśmy byli jedną rodziną


redakcja miesięcznika „Pszczelarstwo"

Więcej…
 

W grudniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 12/2017Profesor dr hab. Zofia Warakomska (1924-2017) – wspomnienie

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Słodkiego Roku

 • Marek Pogorzelec - Pożytki pełni lata – część 5

 • Sprostowanie

 • Mgr inż. Adriana Mirecka-Chronowska - Morfologia skrzydeł dla dociekliwych
  (...) Do najważniejszych cech morfologicznych odzwierciedlających wiarygodne cechy rasowe zalicza się: długość języczka, szerokość IV tergitu oraz parametry, które znajdziemy na ... skrzydłach pszczół robotnic, dostarczających hodowcom wielu cennych informacji. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Lorenzo Langstroth
  (...) W październiku 2017 roku minęła kolejna rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych pszczelarzy, zwanego „ojcem amerykańskiego pszczelarstwa – Lorenzo Langstrotha. (...) W 1851 roku skonstruował, a rok później opatentował ul korpusowy zwany ulem Langstrotha. Ul ten używany jest do obecnych czasów. Na nim wzorowane są inne typy uli. (...) – fregment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część IX
  (...) Niegdyś stosowane w czasie nastroju rojowego zabiegi znane z literatury (likwidacja mateczników, dodawanie węzy, dodawanie suszu lub całych korpusów z ramkami) miały na celu zablokowanie wyjścia roju. Nie przynosiły jednak oczekiwanego efektu. W moim przypadku jest to już odległa historia sprzed wielu, wielu lat, ale z jednym jednak wyjątkiem. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Szanta zwyczajna – niezwyczajna
  (...) Rodzaj szanta (Marrubium) należący do rodziny jasnowatych (Lamiaceae) obejmuje 47 gatunków bylin, z których większość pochodzi z basenu Morza Śródziemnego. Nazwa łacińska wynika z gorzkiego smaku ziela. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Jaki ul wybrać? Część I
  Wielu, zwłaszcza początkujących pszczelarzy eksperymentuje w pasiece z kilkoma typami uli, aby wybrać najlepszą konstrukcję do swojej pasieki. Metoda ta jest bardzo dobra, jednak nie bez wad. Najgorszym rozwiązaniem jest bowiem prowadzenie gospodarki pasiecznej w kilku, różnych typach uli. Ul jest naszym warsztatem pracy i od jego właściwości będzie zależało, czy osiągniemy sukces. Wybór ula powinien być podyktowany zasobnością bazy pozytkowej, zwłaszcza w pasiekach stacjonarnych. Przyjmuje się, że w naszych warunkach klimatycznych opłacalny lot pszczół po wziątek wynosi około (...) – fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Ul Langstrotha
  (...) Zarówno w pasiekach towarowych w Polsce, kanadzie czy USA, jak i w mniejszych, hobbystycznych lub nawet „miastowych" doskonale sprawdzi się ul Langstrotha, do którego poznania chciałbym Państwa zachęcić. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Mgr inż. Zbigniew Lubiński, Mistrz Pszczelarstwa - Grudzień – czas podsumowań
  (...) W grudniu bez ważnego powodu nie przebywam na pasieczyskach, jedynie po większej wichurze kontroluję stan uli i ewentualnie poprawiam ich stabilność. Dokarmiam ptaki w karmnikach usytuowanych w pewnej odległości od pasieki, aby odciągnąć intruzów od uli. Pod koniec grudnia lub na początku stycznia (w zależności od aury) we wszystkich rodzinach zbieram osyp z dennic. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (35). Czy o tym wiemy?
  Autor przeprowadza analizę pszczelarskiego rynku z potrzebnymi w pasiekach artykułami (red.)

 • Wanda Różycka - XXXV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Koszalinie
  Artykuł jest relacją z dorocznego święta pszczelarzy (red.)

 • Igor Pawłyk, Mistrz Pszczelarstwa - Z XXVI Biesiady u Bartnika (2)
  W drugiej części artykułu zawarte są informacje na temat probiotyków, GMO, pszczelarstwa w Bułgarii, leków do zwalczania warrozy, korzystania w celach zdrowotnych z powietrza ula czy leczenia depresji i autyzmu przy stosowaniu apiterapii (red.)

 • Krystyna Judka - Jemioła nie tylko dla zakochanych
  (...) W wierzeniach ludowych uważano, że jemioła miała magiczną moc, szczególnie w noc wigilijną. Krowę, która sprawiała problemy, należało uderzyć trzy razy rózgą z jemioły. Podobnie było z pszczołami, które należało obuchem „worońca" (jemioły) uderzać po ulach, aby były posłuszne i dużo miodu przynosiły – fragment artykułu (red.)

 • Spis artykułów zamieszczonych w „Pszczelarstwie" w 2017 roku
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2018 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w lutym 2018 roku we wszystkich urzędach pocztowych w Polsce, u listonoszy i przez Internet (wchodząc na adres: http://prenumerata.poczta-polska.pl) przyjmowane będą przedpłaty (8,60 zł za 1 egzemplarz) na prenumeratę „Pszczelarstwa" realizowaną od 1 kwietnia 2018 roku.

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz na adres (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa) lub na rachunek wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 8,60 zł za 1 egzemplarz doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Przy grupowych zamówieniach jednego numeru czasopisma (od 15 egzemplarzy po 8,60 zł) udzielamy 20% rabatu.

Redakcja

 

Słodkiego Roku

Ule, fot. J. NowakNastał kolejny grudzień, który muszą przeżyć nasze pszczoły i nie jest on ani lepszy, ani gorszy. Pszczoły już od przeszło 5 milionów lat wchodzą cyklicznie w zimowlę. W ciągu tych lat dostosowywały się do różnych warunków klimatycznych i do dzisiaj trwają, w niezłej kondycji przy obecnych destrukcyjnych czynnikach zewnętrznych. Pszczoły potrafią doskonale zimować, tylko czasami my – pszczelarze nie potrafimy zaufać naturze, wprowadzając do praktyki zbyt (...)

Więcej…
 

Pożytki pełni lata – część 5

Z rodzimych gatunków drzew i krzewów najpóźniej zakwitają lipy. Miejscami towarzyszą im tylko jeżyny. W parkach i ogrodach mamy jednak możliwość posadzenia różnorodnych krzewów i drzew, które kwitną w okresie pełni lata. Najbardziej rozpowszechnionym wśród przedstawionych w artykule gatunków jest sumak octowiec, który jest rośliną dwupienną (kwiaty męskie i żeńskie są na innych osobnikach). Mimo niskiej wydajności miodowej kwiatostany obu płci są (..)

Więcej…
 

Profesor dr hab. ZOFIA WARAKOMSKA (1924-2017)
– wspomnienie

W dniu 6 października 2017 roku odeszła na zawsze Pani Profesor dr hab. Zofia Warakomska – wybitny naukowiec, specjalista w dziedzinie botaniki stosowanej, zasłużony, długoletni wychowawca młodzieży akademickiej.

Pani Profesor urodziła się 29 stycznia 1924 roku w Lubomlu (woj. wołyńskie). Szkołę podstawową i gimnazjum ukończyła w Łucku, skąd po ucieczce przed (...)

Więcej…
 

SPROSTOWANIE

W artykule „Z XXVI Biesiady u Bartnika” – Pszczelarstwo nr 11, str. 18 znalazł się błąd w podanym składzie preparatu VarroMed. W treści podano mylnie stężenie kwasu mrówkowego 5%. Powinno być 0,5%. Pomyłka powstała z mojej winy, za co szczerze Szanownych Czytelników przepraszam.

– Igor Pawłyk

 

Spis artykułów zamieszczonych w „Pszczelarstwie" w 2017 roku

Więcej…
 

Pożytki pełni lata – część 4

Wiele roślin kwiatowych uprawianych w ogrodach kwitnie w czerwcu i lipcu, wzbogacając pożytki pełni lata. Do tej grupy należą opisywane szerzej w tym numerze miesięcznika trojeści – byliny, podobnie jak przedstawione na tej stronie rośliny – raz posadzone mogą dostarczać nektaru przez wiele lat.

Gailardia zakwita w czerwcu i w sprzyjających warunkach kwitnie do jesieni. Podobnie doględka, która zakwita bardzo obficie w pierwszej połowie lipca. Szczyt(...)

Więcej…
 

esadownictwo

 

Pożytki pełni lata – część 3

Kontynuując przegląd roślin, które kwitną w pełni pszczelarskiego lata, przedstawiam sześć kolejnych roślin rodzimych, które znane są większości pszczelarzy. Warto jednak o nich pamiętać, powiększając bazę pożytkową w pobliżu pasieki. Bodziszek łąkowy w niektórych regionach Polski rośnie masowo. Jego kwiaty są entuzjastycznie oblatywane przez pszczoły. Trędownik bulwiasty również jest rośliną pospolitą, ale zwykle rośnie w dużym rozproszeniu. Pozostałe (...)

Więcej…
 

Pożytki pełni lata – część 2

W ubiegłym miesiącu przedstawiłem rośliny miododajne uprawiane na polach. Niektóre z nich są nawet w stanie odciągnąć pszczoły od zbioru nektaru z lipy. Niestety, rosną one tylko miejscami. W tym numerze „Pszczelarstwa" skupimy się na roślinach rodzimych dość pospolitych w naturze. Niekiedy skupiska tych roślin na nieużytkach i terenach zdegradowanych są owocem działalności pszczelarza pragnącego poprawić pożytki w okolicy swojej pasieki. Przy odpowiednim (...)

Więcej…
 

Pan profesor dr. hab. Zygmunt Jasiński „Bisiek" – wspomnienie

Pan Profesor dr hab. Zygmunt Jasiński urodził się 27 marca 1939 roku w Augustowie. Miał wspaniałą rodzinę. Po wybuchu wojny mieszkał w Skierniewicach, gdzie ukończył szkołę średnią – LO im. Bolesława Prusa.

Dzięki rodzicom pan Profesor miał szczęśliwe dzieciństwo. Wynikało to głównie z bardzo dużej troski seniora – Zygmunta Jasińskiego o swoje dzieci. Pomimo toczącej się wojny, potrafił on stworzyć im bezpieczny, kolorowy świat. Codzienność umilały dzieciom drewniane zabawki samodzielnie wykonane przez tatę(...)

Więcej…
 

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w PłockuZespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku

ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych dające uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego:

 1. RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – zawód pszczelarz
  (czas trwania kursu 1,5 roku).

 2. 2. RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – zawód technik pszczelarz
  (czas trwania kursu – 6 miesięcy).

Szkoła posiada pracownię pszczelarską oraz prowadzi własną pasiekę.

Nauka bezpłatna!

Więcej informacji pod nr tel. 24 268-96-94, 24 268-72-74 • www.zsberg.edu.pl

 

Dzięki Twojej pasji i pracy nie wygaśnie cywilizacja ludzka"

 

Rośliny pastewne pożytkiem dla pszczół

Pospolicie uprawiane rośliny pastewne, takie jak: lucerna siewna (Medicago sativa L.) i koniczyna czerwona, zwana też łąkową (Trifolium pratense L.), mają nektar trudno dostępny dla pszczół. Warto przypomnieć sobie o roślinach, które są równie dobre jako pokarm dla zwierząt, a jednocześnie są wartościowym pożytkiem dla pszczół. Państwu przypomnę trzy z nich.

Więcej…
 

O Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających
– nasz głos naszą szansą

fot. K. KasperekDnia 8 sierpnia 2017 roku odbyła się oficjalna inauguracja prac nad polską Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających, zwłaszcza ochrony pszczoły miodnej. Narodowa Strategia stanowi dokument określający konkretne cele i sposoby w jakie cały kraj będzie je realizował na przestrzeni lat. Innymi słowy, w ramach polskiej Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających określone zostaną sposoby poprawy dobrostanu pszczół na terenie Polski. Do sposobów (...)

Więcej…
 

XXIV Krakowskie Miodobranie

1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica, Kraków

XXIV Krakowskie Miodobranie„Krakowskie Miodobranie" jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną nieprzerwanie od dwudziestu trzech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W bieżącym roku „Miodobranie" odbędzie się w pierwszy weekend września (piątek-niedziela, 1-3 IX) tradycyjnie na Placu Wolnica – rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza

Więcej…
 

Wspomnienie o Koledze

Dnia 28 maja 2017 roku zmarł w wieku 85 lat Jerzy Tombacher, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy „Apicentrum", długoletni członek zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.

Wychował się w rodzinie pszczelarskiej. Za mentorów uważał swego ojca – Jana Tombachera oraz Pawła Różnowicza, a w dziedzinie genetyki dr. Andrzeja Zawilskiego. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku z ojcem i żoną prowadził w rodzinnej pasiece reprodukcję matek kaukaskich, około 400 sztuk rocznie (...)

Więcej…
 

Lipa – królowa pełni pszczelarskiego lata

Tuż po przekwitnięciu robinii akacjowej, czyli na początku czerwca, zakwitają pierwsze egzemplarze naszej rodzimej lipy szerokolistnej. Druga z naszych lip – lipa drobnolistna – jest bardziej rozpowszechniona na stanowiskach naturalnych. Zwykle kończy ona kwitnąć w połowie lipca. Lipy szerokolistne i drobnolistne określają ramy pożytku „pełni lata". Miód lipowy ma wyrobioną markę i dlatego konsumenci pytają o niego. Niestety, drzew dostarczających nektaru na ten

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka