Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W listopadowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 11/2017Marek Pogorzelec - Pożytki pełni lata – część 4

 • Mgr inż. Agata Jojczyk, dr inż. Barbara Zajdel - Makatka zbójnica (Anthidium manicatum)
  „Na całym świecie od wielu lat obserwuje się spadek liczebności owadów zapylających. Do tej sytuacji przyczyniły się m.in. chemizacja rolnictwa oraz procesy urbanizacji (...). Powstawać więc zaczęły programy odbudowy populacji dzikich zapylaczy.. (...) Jednym z interesujących gatunków dzikich zapylaczy, z którymi możemy się zetknąć na co dzień, jest makatka zbójnica (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Wanda Różycka - 54. Naukowa Konferencja Pszczelarska w Puławach (2)
  Kontynuacja sprawozdania z tegorocznej Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach (red.)

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Silne aż do wiosny
  Przedostatnia część serii artykułów pod wspólnym tytułem „Weterynaryjne A, B, C..."

 • Dariusz Karwan - Kto doprowadzi do zagłady ludzkości?
  „Mimo wielu obowiązujących przepisów oraz niezliczonych instrukcji stosowania środków ochrony roślin, wielu szkoleń rokrocznie słyszy się o wytruciach pszczół. W tym roku „plaga" ta dotknęła również gminę, w której mieszkam, a straty oszacowano na około 120 000 zł." – fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część VIII
  „(...) Nabycie umiejętności wymiany matki w dużych rodzinach, stanowi dla wielu pszczelarzy nie lada problem. Zakończenie operacji sukcesem i stosowanie tych samych metod w każdym roku, nie gwarantuje sukcesu, bo nie są one powtarzalne. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Michał Zawilak, Krzysztof Zawilak - Aktywność Słońca, temperatura lokalna i nektarowanie roślin
  „(...) Powstaje pytanie, czy rzeczywiście w trakcie maksimum aktywności Słońca pojawia się obfity pożytek nektarowy, który zapewnia wysoką wydajność miodową rodzin pszczelich. W celu sprawdzenia takiej zależności, wytypowaliśmy najlepsze i najgorsze sezony pszczelarskie pod tym względem i porównaliśmy je z poziomem aktywności Słońca (liczbą Wolfa). (...) – fragment artykułu (red.)

 • Stanisław Pietrucha - Moja transportówka do odkładów
  „Czytając artykuł Pana Józefa Majaka pt. -Transportówka z filtrem światła dla pakietów i odkładów pszczół – („Pszczelarstwo" 12/2012), postanowiłem podzielić się z koleżankami i kolegami doświadczeniem związanym z moją prostą i praktyczną konstrukcją transportówki do odkładów. Jak mi się wydaje, jest ona o wiele mniej skomplikowana i łatwa w wykonaniu nawet przez osobę bez wiedzy stolarskiej. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Trojeść nie tylko amerykańska
  „Jak wiemy, trojeść amerykańska (...) została zaliczona do roślin zagrażających bioróżnorodności i zgodnie z prawem od 2011 roku nie możemy nią handlować ani sadzić jej w nowych miejscach. Potrzebna jest na to zgoda Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W naszych ogrodach rosną jednak trojeści, które nie wykazują cech inwazyjności, a niemal są tak samo miododajne. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk, Mistrz Pszczelarstwa - Z XXVI Biesiady u Bartnika (1)
  Artykuł jest sprawozdaniem ze spotkania pszczelarzy z naukowcami w ramach konferencji corocznej Biesiady w Stróżach (red.)

 • Mgr inż. Zbigniew Lubiński, Mistrz Pszczelarstwa - Listopad – pełnia jesieni, chwilami okresy cieplejsze, a czasem przedsmak zimy
  „(...) Uśpiona pasieka oczekuje odległej wiosny. W żadnej rodzinie nie powinno być już czerwiu. Pszczoły z wrześniowego czerwienia wygryzły się w październiku i w okresach ocieplenia zdążyły się jeszcze oblecieć. W gnieździe rodzin jest odpowiednia ilość, jakość i układ pokarmu. Pszczoły zawiązują kłąb zimowy, z początku luźny, a w miarę obniżania się temperatury coraz bardziej zwarty. Dla rodzin pszczelich najważniejszy jest teraz spokój. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (34). Warto wiedzieć i przemyśleć
  „Kończący się sezon, zwiększył liczbę zapytań od pszczelarzy. Pytania zwykle dotyczą poddania matek pszczelich do silnej, lecz bezmatecznej rodziny z uporem odrzucającej matki poddawane przez pszczelarza. W swojej pasiece nie usiłuję takiej opornej rodziny, uszczęśliwiać kolejną matką. W takiej sytuacji (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Dziewanna, czyli „królewska świeca" lub „złota pochodnia"

 • Wiktoria Tokarska - „Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem"
  „Książka 'Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem' jest autorskim zapisem podróży znanego fotografa, profesora łódzkiej 'Filmówki', Krzysztofa Hejkego, podróży, która trwa... Jest opowieścią o bartnikach, a zarazem hołdem złożonym przez autora – jak sam mówi – odwiecznym tłumaczom życia pszczół. (...)" – fragment artykułu (red.)
 

Pożytki pełni lata – część 4

Wiele roślin kwiatowych uprawianych w ogrodach kwitnie w czerwcu i lipcu, wzbogacając pożytki pełni lata. Do tej grupy należą opisywane szerzej w tym numerze miesięcznika trojeści – byliny, podobnie jak przedstawione na tej stronie rośliny – raz posadzone mogą dostarczać nektaru przez wiele lat.

Gailardia zakwita w czerwcu i w sprzyjających warunkach kwitnie do jesieni. Podobnie doględka, która zakwita bardzo obficie w pierwszej połowie lipca. Szczyt(...)

Więcej…
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2018 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w listopadzie bieżącego roku w urzędach pocztowych i u listonoszy przyjmowane będą przedpłaty na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia 2018 roku (cena 1 egzemplarza w 2018 roku – 8,60 zł, kwartalnie – 25,80 zł, za rok – 103,20 zł),

 • Poczta Polska prowadzi przyjmowanie przedpłat na prenumeratę pocztową również za pośrednictwem Internetu. Wchodząc na adres Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl/prenumerata), można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat oraz złożyć zamówienie na „Pszczelarstwo".

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na adres (ul. Świetokrzyska 20, 00-002 Warszawa) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egzemplarza (8,60 zł). Dla prenumeratorów spoza Polski do ceny 1 egzemplarza (8,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki do kraju docelowego.

Redakcja

 

Pożytki pełni lata – część 3

Kontynuując przegląd roślin, które kwitną w pełni pszczelarskiego lata, przedstawiam sześć kolejnych roślin rodzimych, które znane są większości pszczelarzy. Warto jednak o nich pamiętać, powiększając bazę pożytkową w pobliżu pasieki. Bodziszek łąkowy w niektórych regionach Polski rośnie masowo. Jego kwiaty są entuzjastycznie oblatywane przez pszczoły. Trędownik bulwiasty również jest rośliną pospolitą, ale zwykle rośnie w dużym rozproszeniu. Pozostałe (...)

Więcej…
 

O Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających
– nasz głos naszą szansą

fot. K. KasperekDnia 8 sierpnia 2017 roku odbyła się oficjalna inauguracja prac nad polską Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających, zwłaszcza ochrony pszczoły miodnej. Narodowa Strategia stanowi dokument określający konkretne cele i sposoby w jakie cały kraj będzie je realizował na przestrzeni lat. Innymi słowy, w ramach polskiej Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających określone zostaną sposoby poprawy dobrostanu pszczół na terenie Polski. Do sposobów (...)

Więcej…
 

Pożytki pełni lata – część 2

W ubiegłym miesiącu przedstawiłem rośliny miododajne uprawiane na polach. Niektóre z nich są nawet w stanie odciągnąć pszczoły od zbioru nektaru z lipy. Niestety, rosną one tylko miejscami. W tym numerze „Pszczelarstwa" skupimy się na roślinach rodzimych dość pospolitych w naturze. Niekiedy skupiska tych roślin na nieużytkach i terenach zdegradowanych są owocem działalności pszczelarza pragnącego poprawić pożytki w okolicy swojej pasieki. Przy odpowiednim (...)

Więcej…
 

Zapraszamy do Stalowej Woli na IV Forum Pszczelarskie

Zanim przed nowym rokiem akademickim powrócą na Politechnikę Rzeszowską studenci, piękną aulę działającego w Stalowej Woli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego wypełnią po brzegi... pszczelarze. To właśnie tu, już 22 września bieżącego roku odbędzie się organizowane od 2014 roku przez powiat stalowolski IV Forum Pszczelarskie - „Stalowa pszczoła nie istnieje" poświęcone ochronie pszczół. Forum było początkowo adresowane do pszczelarzy z najbliższej okolicy i miało lokalny charakter. Wśród pszczelarzy wzrosło w błyskawicznym tempie zainteresowanie forum i dziś ma już zasięg międzywojewódzki. Każdego roku w Forum uczestniczyło około 150 pszczelarzy, a w roku ubiegłym było ich aż 300, co świadczy o dużej potrzebie tego typu przedsięwzięcia.

Więcej…
 

XXIV Krakowskie Miodobranie

1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica, Kraków

XXIV Krakowskie Miodobranie„Krakowskie Miodobranie" jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną nieprzerwanie od dwudziestu trzech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W bieżącym roku „Miodobranie" odbędzie się w pierwszy weekend września (piątek-niedziela, 1-3 IX) tradycyjnie na Placu Wolnica – rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza

Więcej…
 

Pan profesor dr. hab. Zygmunt Jasiński „Bisiek" – wspomnienie

Pan Profesor dr hab. Zygmunt Jasiński urodził się 27 marca 1939 roku w Augustowie. Miał wspaniałą rodzinę. Po wybuchu wojny mieszkał w Skierniewicach, gdzie ukończył szkołę średnią – LO im. Bolesława Prusa.

Dzięki rodzicom pan Profesor miał szczęśliwe dzieciństwo. Wynikało to głównie z bardzo dużej troski seniora – Zygmunta Jasińskiego o swoje dzieci. Pomimo toczącej się wojny, potrafił on stworzyć im bezpieczny, kolorowy świat. Codzienność umilały dzieciom drewniane zabawki samodzielnie wykonane przez tatę(...)

Więcej…
 

esadownictwo

 

Wspomnienie o Koledze

Dnia 28 maja 2017 roku zmarł w wieku 85 lat Jerzy Tombacher, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy „Apicentrum", długoletni członek zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.

Wychował się w rodzinie pszczelarskiej. Za mentorów uważał swego ojca – Jana Tombachera oraz Pawła Różnowicza, a w dziedzinie genetyki dr. Andrzeja Zawilskiego. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku z ojcem i żoną prowadził w rodzinnej pasiece reprodukcję matek kaukaskich, około 400 sztuk rocznie (...)

Więcej…
 

Lipa – królowa pełni pszczelarskiego lata

Tuż po przekwitnięciu robinii akacjowej, czyli na początku czerwca, zakwitają pierwsze egzemplarze naszej rodzimej lipy szerokolistnej. Druga z naszych lip – lipa drobnolistna – jest bardziej rozpowszechniona na stanowiskach naturalnych. Zwykle kończy ona kwitnąć w połowie lipca. Lipy szerokolistne i drobnolistne określają ramy pożytku „pełni lata". Miód lipowy ma wyrobioną markę i dlatego konsumenci pytają o niego. Niestety, drzew dostarczających nektaru na ten

Więcej…
 

Wspomnienie

prof. dr hab. Zdzisław WilkaniecZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana profesora dr hab. ZDZISŁAWA WILKAŃCA w wigilię świąt Bożego Narodzenia 2016 roku.

Profesor urodził się 2 września 1941 roku w Sokołach na Litwie. Po ukończeniu studiów (1966) na wydziale rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu rozpoczął pracę w Zakładzie Pszczelnictwa przy Katedrze Entomologii na Wydziale Ogrodniczym. W 1970 roku w ramach

Więcej…
 

prof. Zygmunt JasińskiZygmunt JASIŃSKI urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. Studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW w latach 1957–1962. Od 1962 r. do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 r. do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. jako starszy asystent. W 1970 r. został przeniesiony wraz z Zakładem Pszczelnictwa na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk (...)

Więcej…
 

„Pogotowie Rojowe"

Okazuje się, że odkąd pszczoły wpisały się na stałe w krajobraz miast, bo liberalizacja prawa umożliwiła trzymanie ich w miastach. Pojawiły się jednak problemy związane z rójkami. Rojenie się nie jest chciane przez pszczelarza, bo w ulu nie ma „kto" pracować oraz miodu nosić i nie jest lubiane przez zwykłych mieszkańców miast. Panu „Kowalskiemu" pszczoły zwykle kojarzą się z żądleniem, a nie z pysznym i zdrowym miodem. Wyobraźnię skutecznie pobudzają (...)

Więcej…
 

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w PłockuZespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku

ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych dające uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego:

 1. RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – zawód pszczelarz
  (czas trwania kursu 1,5 roku).

 2. 2. RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – zawód technik pszczelarz
  (czas trwania kursu – 6 miesięcy).

Szkoła posiada pracownię pszczelarską oraz prowadzi własną pasiekę.

Nauka bezpłatna!

Więcej informacji pod nr tel. 24 268-96-94, 24 268-72-74 • www.zsberg.edu.pl

 

Dzięki Twojej pasji i pracy nie wygaśnie cywilizacja ludzka"

 

Rośliny pastewne pożytkiem dla pszczół

Pospolicie uprawiane rośliny pastewne, takie jak: lucerna siewna (Medicago sativa L.) i koniczyna czerwona, zwana też łąkową (Trifolium pratense L.), mają nektar trudno dostępny dla pszczół. Warto przypomnieć sobie o roślinach, które są równie dobre jako pokarm dla zwierząt, a jednocześnie są wartościowym pożytkiem dla pszczół. Państwu przypomnę trzy z nich.

Więcej…
 

Pożegnanie Kolegi

Edward DonatowiczDnia 24 grudnia 2016 roku zmarł w wieku 90 lat EDWARD DONATOWICZ, nasz Kolega Pszczelarz, od ponad 66 lat członek Koła Pszczelarzy w Niepołomicach. Wstąpił do Związku w 1950 roku, mając 24 lata. Pszczoły zawsze były Jego wielką miłością. Był hodowcą matek pszczelich. Jego pasieka w latach 80. ubiegłego wieku miała status pasieki zarodowej i odwiedzało ją wiele pszczelarskich wycieczek, krajowych i zagranicznych. O wielkości pasieki Edwarda niech świadczy(...)

Więcej…
 

Kontynuacja badań zimowych strat rodzin pszczelich w ramach działalności COLOSS

Badanie strat rodzin pszczelich w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych na SGGW w Warszawie rozpoczęliśmy po zimie 2007/2008, kiedy to w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, problem ten okazał się bardzo poważny. Działania prowadziliśmy w ramach aktywności w Grupie Monitoringowej europejskiej sieci naukowej COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) utworzonej w ramach europejskiego programu COST. Po ustaniu wsparcia (...)

Więcej…
 

Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom-czytelnikom)

Pszczelarze Ziemi Kłodzkiej od wielu lat z coraz większym zaniepokojeniem obserwują negatywne skutki braku właściwych uregulowań prawnych dotyczących pszczelarstwa. Obecne przepisy – obowiązujące w niezmienionej treści już blisko 70 lat – nie gwarantują zarówno ochrony pszczół, jak i pszczelarzy. Dotyczy to w szczególności niekontrolowanych przez nikogo najazdów pszczelarzy z pniami pszczelimi spoza terenu, co doprowadza do znacznego przepszczelenia (...)

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka