Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

We wrześnowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 09/2017Marek Pogorzelec-Pożytki pełni lata – część 2
 • Lek. wet., mgr inż. zoot., mgr biol. Adam Mirowski, lek. wet. Anna Didkowska, mgr dietetyki Aneta Jachnis - Mad honey – toksyczny miód
  (...) Zwiedzając różne państwa (...) próbujemy lokalnych miodów. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że niektóre miody w egzotycznych krajach mogą okazać się szkodliwe. Najlepszym przykładem jest miód „mad honey" (...) – fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część VI
  Cykliczność rozwoju (luty-kwiecień) powoduje, moim zdaniem, okresowe tworzenie się grup zadaniowych o charakterze zanikającym w krótkim czasie. Kiedy na krótki okres pojawiają się optymalne warunki zewnętrzne, pszczoły działają na rzecz rodziny ze zwiększoną, bo niewykorzystaną jeszcze, energią zgromadzoną w ciele tłuszczowym. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Mgr inż. Zbigniew Lubiński - Wrzesień – jeszcze lato, a już jesień
  Wrzesień – ostatni miesiąc lata, kalendarzowa jesień za kilkanaście dni. Pszczoły już od kilku tygodni nie bacząc na działania pszczelarza, przygotowują się do zimowli. Przede wszystkim młode pokolenie troszczy się o własną „tężyznę fizyczną". (...) – fragment artykułu (red.)

 • Dariusz Karwan - Jak karmić pszczoły?
  (...) Człowiek rokrocznie „okrada" rodziny pszczele z ich zapasów miodu i pyłku, a w zamian dokarmia je syropami. Ostatnio na rynku światowym oraz naszym, rodzimym pojawiło się wiele różnych gotowych pokarmów dla pszczół. Według ich producentów są to najlepsze specyfiki, które nigdy nie krystalizują w plastrach, a pszczoły wiosną są bardzo aktywne i zdrowe. Jeśli zatem jest tak dobrze, to dlaczego słyszymy o upadkach całych dużych pasiek liczących nawet po kilkaset uli przy plastrach pełnych pokarmu, którego pszczoły nie zdołały pobrać? (...) – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (32). Radzimy sobie sami
  Miałem obawy spowodowane opiniami pszczelarzy, że bezpośrednie przejście na komórkę 4,9 mmm jest trudne i okupione źle odbudowanymi plastrami. Udałem się do Ericha Gaida, aby naocznie sprawdzić, jak dał sobie radę z przejściem na małą komórkę. Pszczelarz wiele ryzykował, przestawiając (mimo ostrzeżeń) całą pasiekę na małą komórkę. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk - Selekcja poprzez dobór naturalny
  Artykuł jest tłumaczeniem tekstu autorstwa Wołodymra Małychina zamieszczonego w czasopiśmie „Ukrainśkyj Pasicznyk" 2017/6 - (red.)

 • Marek Pogorzelec - Czy kłosowce są dobrym pożytkiem dla naszych pszczół? Część 1
  Należący do rodziny jasnowatych rodzaj kłosowiec (Agastache) obejmuje 22 gatunki niezbyt trwałych bylin o kwiatach rurkowatych, dwuwargowych zebranych w kłosy na szczytach pędów. Wszystkie, poza jednym, gatunki kłosowców pochodzą z Ameryki Północnej. Kwiatostany kłosowca przypominały znany europejskim osadnikom hyzop, stąd angielska zwyczajowa nazwa tej rośliny.(...) – fragment artykułu (red.)

 • Wanda Różycka - III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
  Artykuł jest relacją z trzeciej już konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej – red.

 • Antoni Pietraszko - Zaopatrywanie pszczół w wodę
  Autor artykułu opisuje przydatne w pasiece poidło własnej konstrukcji – red.

 • Przemysław Szeliga, Monika Leleń - Pasieczny minimalizm. Czy to jest możliwe?
  (...) Pszczelarskie porządki zacznijmy od próby zastanowienia się, czy praca w pasiece daje nam to, czego oczekujemy. Potrzeby każdego pszczelarza są inne. Jedni chcą obcować z przyrodą, a pszczelarstwo to wyłącznie ich hobby, inni mają podejście biznesowe i oczekują konkretnego efektu finansowego, a jeszcze inni są ideowcami, których celem jest ratowanie populacji owadów zapylających. Każdy z nas oczekuje czegoś innego. (...) Pierwszym krokiem w dążeniu do osiągnięcia równowagi i satysfakcji w pasiece jest krytyczna ocena obecnej sytuacji. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Bogumiła Olech - Samodzielne pszczoły
  (...) po ostrożnym oderwaniu papy i dykty, zaroiło się od pszczół i oczom naszym ukazał się swego rodzaju naturalny „ul" zajmujący prawie całą wnękę między framugami drzwi. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Marek Lasocki, politolog, prawnik - Pszczoły a prawo (ciąg dalszy)
  (...) Za wydarcie pszczół, zniszczenie barci lub drzewa bartnego groziła kara od 3 do 10 grzywien, zaś w przypadku recydywy: „ma bydź z puszczy wygnan, i wywołan pod straceniem gardła, a bór iego złączywszy, inszemu Bartnikowi dać (...) – fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Trędownik
  (...) W polskim ziołolecznictwie wszystkie wymienione gatunki trędownika mają właściwości lecznicze. Niektóre uprawiane są jako rośliny ozdobne, a inne jako pożytki pszczele, np. trędownik skrzydlaty czy trędownik bulwiasty, który uważany jest za jedną z najbardziej wydajnych krajowych bylin miododajnych, Jego wydajność miodowa zwykle przekracza (...) – fragment artykułu (red.)

 

Pożytki pełni lata – część 2

W ubiegłym miesiącu przedstawiłem rośliny miododajne uprawiane na polach. Niektóre z nich są nawet w stanie odciągnąć pszczoły od zbioru nektaru z lipy. Niestety, rosną one tylko miejscami. W tym numerze „Pszczelarstwa" skupimy się na roślinach rodzimych dość pospolitych w naturze. Niekiedy skupiska tych roślin na nieużytkach i terenach zdegradowanych są owocem działalności pszczelarza pragnącego poprawić pożytki w okolicy swojej pasieki. Przy odpowiednim (...)

Więcej…
 

Zapraszamy do Stalowej Woli na IV Forum Pszczelarskie

Zanim przed nowym rokiem akademickim powrócą na Politechnikę Rzeszowską studenci, piękną aulę działającego w Stalowej Woli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego wypełnią po brzegi... pszczelarze. To właśnie tu, już 22 września bieżącego roku odbędzie się organizowane od 2014 roku przez powiat stalowolski IV Forum Pszczelarskie - „Stalowa pszczoła nie istnieje" poświęcone ochronie pszczół. Forum było początkowo adresowane do pszczelarzy z najbliższej okolicy i miało lokalny charakter. Wśród pszczelarzy wzrosło w błyskawicznym tempie zainteresowanie forum i dziś ma już zasięg międzywojewódzki. Każdego roku w Forum uczestniczyło około 150 pszczelarzy, a w roku ubiegłym było ich aż 300, co świadczy o dużej potrzebie tego typu przedsięwzięcia.

Więcej…
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2017 rok

„PSZCZELARSTWO" można kupić: w prenumeracie w urzędzie pocztowym lub w redakcji.

 • W ciągu roku przedpłata na prenumeratę przyjmowana jest we wszystkich urzędach pocztowych w Polsce w miesiącach: lutym, maju, sierpniu i w listopadzie. Jeden egzemplarz w 2017 roku w prenumeracie pocztowej kosztuje 7,60 zł.
 • Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów (we wszystkich urzędach pocztowych, przez listonoszy oraz przez Internet: http://prenumerata.poczta-polska.pl) odbywa się w całym kraju w terminach:
  • do 25 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  • do 25 lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  • do 25 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  • do 25 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku!
 • Przyjmowanie przedpłat przez listonoszy i urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora odpowiednio:
  • do 30 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  • do końca lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  • do 31 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  • do 31 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku!
 • W dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,60 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na adres (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egz. (7,60 zł). Dla prenumeratorów zagranicznych (numer swift – BIC: GOPZPL) do ceny 1 egzemplarza czasopisma (7,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki zależny od kraju, do którego przekazywane jest „Pszczelarstwo".

 

Redakcja

 

XXIV Krakowskie Miodobranie

1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica, Kraków

XXIV Krakowskie Miodobranie„Krakowskie Miodobranie" jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną nieprzerwanie od dwudziestu trzech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W bieżącym roku „Miodobranie" odbędzie się w pierwszy weekend września (piątek-niedziela, 1-3 IX) tradycyjnie na Placu Wolnica – rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza

Więcej…
 

Pan profesor dr. hab. Zygmunt Jasiński „Bisiek" – wspomnienie

Pan Profesor dr hab. Zygmunt Jasiński urodził się 27 marca 1939 roku w Augustowie. Miał wspaniałą rodzinę. Po wybuchu wojny mieszkał w Skierniewicach, gdzie ukończył szkołę średnią – LO im. Bolesława Prusa.

Dzięki rodzicom pan Profesor miał szczęśliwe dzieciństwo. Wynikało to głównie z bardzo dużej troski seniora – Zygmunta Jasińskiego o swoje dzieci. Pomimo toczącej się wojny, potrafił on stworzyć im bezpieczny, kolorowy świat. Codzienność umilały dzieciom drewniane zabawki samodzielnie wykonane przez tatę(...)

Więcej…
 

Wspomnienie o Koledze

Dnia 28 maja 2017 roku zmarł w wieku 85 lat Jerzy Tombacher, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy „Apicentrum", długoletni członek zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.

Wychował się w rodzinie pszczelarskiej. Za mentorów uważał swego ojca – Jana Tombachera oraz Pawła Różnowicza, a w dziedzinie genetyki dr. Andrzeja Zawilskiego. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku z ojcem i żoną prowadził w rodzinnej pasiece reprodukcję matek kaukaskich, około 400 sztuk rocznie (...)

Więcej…
 

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w PłockuZespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku

ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych dające uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego:

 1. RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – zawód pszczelarz
  (czas trwania kursu 1,5 roku).

 2. 2. RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – zawód technik pszczelarz
  (czas trwania kursu – 6 miesięcy).

Szkoła posiada pracownię pszczelarską oraz prowadzi własną pasiekę.

Nauka bezpłatna!

Więcej informacji pod nr tel. 24 268-96-94, 24 268-72-74 • www.zsberg.edu.pl

 

Dzięki Twojej pasji i pracy nie wygaśnie cywilizacja ludzka"

 

esadownictwo

 

Lipa – królowa pełni pszczelarskiego lata

Tuż po przekwitnięciu robinii akacjowej, czyli na początku czerwca, zakwitają pierwsze egzemplarze naszej rodzimej lipy szerokolistnej. Druga z naszych lip – lipa drobnolistna – jest bardziej rozpowszechniona na stanowiskach naturalnych. Zwykle kończy ona kwitnąć w połowie lipca. Lipy szerokolistne i drobnolistne określają ramy pożytku „pełni lata". Miód lipowy ma wyrobioną markę i dlatego konsumenci pytają o niego. Niestety, drzew dostarczających nektaru na ten

Więcej…
 

Rośliny pastewne pożytkiem dla pszczół

Pospolicie uprawiane rośliny pastewne, takie jak: lucerna siewna (Medicago sativa L.) i koniczyna czerwona, zwana też łąkową (Trifolium pratense L.), mają nektar trudno dostępny dla pszczół. Warto przypomnieć sobie o roślinach, które są równie dobre jako pokarm dla zwierząt, a jednocześnie są wartościowym pożytkiem dla pszczół. Państwu przypomnę trzy z nich.

Więcej…
 

Pożegnanie Kolegi

Edward DonatowiczDnia 24 grudnia 2016 roku zmarł w wieku 90 lat EDWARD DONATOWICZ, nasz Kolega Pszczelarz, od ponad 66 lat członek Koła Pszczelarzy w Niepołomicach. Wstąpił do Związku w 1950 roku, mając 24 lata. Pszczoły zawsze były Jego wielką miłością. Był hodowcą matek pszczelich. Jego pasieka w latach 80. ubiegłego wieku miała status pasieki zarodowej i odwiedzało ją wiele pszczelarskich wycieczek, krajowych i zagranicznych. O wielkości pasieki Edwarda niech świadczy(...)

Więcej…
 

Kontynuacja badań zimowych strat rodzin pszczelich w ramach działalności COLOSS

Badanie strat rodzin pszczelich w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych na SGGW w Warszawie rozpoczęliśmy po zimie 2007/2008, kiedy to w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, problem ten okazał się bardzo poważny. Działania prowadziliśmy w ramach aktywności w Grupie Monitoringowej europejskiej sieci naukowej COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) utworzonej w ramach europejskiego programu COST. Po ustaniu wsparcia (...)

Więcej…
 

Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom-czytelnikom)

Pszczelarze Ziemi Kłodzkiej od wielu lat z coraz większym zaniepokojeniem obserwują negatywne skutki braku właściwych uregulowań prawnych dotyczących pszczelarstwa. Obecne przepisy – obowiązujące w niezmienionej treści już blisko 70 lat – nie gwarantują zarówno ochrony pszczół, jak i pszczelarzy. Dotyczy to w szczególności niekontrolowanych przez nikogo najazdów pszczelarzy z pniami pszczelimi spoza terenu, co doprowadza do znacznego przepszczelenia (...)

Więcej…
 

Cenne inicjatywy i spotkania

Każdego roku brać pszczelarska podejmuje wiele działań, których celem jest popularyzowanie wiedzy o pszczołach i wytwarzanych przez nie produktach, ale nie tylko.

O inicjatywie znanej jako Pasieka Edukacyjna już pisałem („Pszczelarstwo" 5/2016). Zespół zapaleńców tej wspólnoty ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich „Polanka" i pod patronatem miesięcznika „Pszczelarstwo" podejmuje trud niesienia kaganka oświaty pszczelarskiej na różnych „frontach".

Więcej…
 

Wspomnienie

prof. dr hab. Zdzisław WilkaniecZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana profesora dr hab. ZDZISŁAWA WILKAŃCA w wigilię świąt Bożego Narodzenia 2016 roku.

Profesor urodził się 2 września 1941 roku w Sokołach na Litwie. Po ukończeniu studiów (1966) na wydziale rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu rozpoczął pracę w Zakładzie Pszczelnictwa przy Katedrze Entomologii na Wydziale Ogrodniczym. W 1970 roku w ramach

Więcej…
 

prof. Zygmunt JasińskiZygmunt JASIŃSKI urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. Studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW w latach 1957–1962. Od 1962 r. do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 r. do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. jako starszy asystent. W 1970 r. został przeniesiony wraz z Zakładem Pszczelnictwa na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk (...)

Więcej…
 

„Pogotowie Rojowe"

Okazuje się, że odkąd pszczoły wpisały się na stałe w krajobraz miast, bo liberalizacja prawa umożliwiła trzymanie ich w miastach. Pojawiły się jednak problemy związane z rójkami. Rojenie się nie jest chciane przez pszczelarza, bo w ulu nie ma „kto" pracować oraz miodu nosić i nie jest lubiane przez zwykłych mieszkańców miast. Panu „Kowalskiemu" pszczoły zwykle kojarzą się z żądleniem, a nie z pysznym i zdrowym miodem. Wyobraźnię skutecznie pobudzają (...)

Więcej…
 

Mikołajek – roślina na piaszczyste nieużytki

Rodzaj mikołajek, należący do rodziny selerowatych, obejmuje 249 gatunków, głównie bylin. Do flory Polski zalicza się 3 gatunki. Najbardziej znany pszczelarzom jest mikołajek płaskolistny (Eryngium planum L.). Występuje on niezbyt często na słonecznych wzgórzach, ugorach i przydrożach. Jest dobrze dostosowany do stanowisk suchych i piaszczystych. W okresie wiosennym kłącza tej rośliny są oferowane w sieciach handlowych, gdyż roślina ta ma walory (...)

Więcej…
 

Lepiężnik – cenny pożytek wczesnowiosenny

Lepiężniki są dość pospolitymi roślinami południowej części Polski, gdzie zwykle tworzą duże skupiska w wilgotnych miejscach. Kwiaty lepiężników są dostępne dla pszczół od pierwszych, wiosennych lotów. Wczesną wiosną dzień pracy pszczół jest krótki, ale za to niektóre gatunki roślin nie spieszą się z przekwitaniem Przy rozłożeniu kwitnienia w czasie, zwiększają szanse na skuteczne zapylenie, mimo nawrotów zimna. Taki właśnie jest lepiężnik. Może on kwitnąć nawet przez miesiąc. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, przez cały ten czas chętnie oblatywany jest przez pszczoły.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka