Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W sierpniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 8/2016Marek Pogorzelec - Krzewy i drzewa ozdobne pożytku wczesnoletniego

 • Alicja Płocikiewicz - „Sztuka robienia złota z zielska"

 • Dr hab. Sławomir Bakier - Zmiany w polskim pszczelarstwie w ostatnich 25 latach (1)
  Artykuł jest próbą wywołania dyskusji o zmianach, jakie zaszły w polskim pszczelarstwie w ostatnim ćwierćwieczu. Minęło 25 lat od momentu, kiedy w Polsce doszło do całkowitej przebudowy systemu gospodarczego i politycznego. (fragment art. – red)

 • Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk, dr Maria Michalczyk - Ocena zimowych osypów z rodzin dotkniętych inwazją Nosema spp. i Varroa destructor
  Na wielkość zimowego osypu i jego skład wpływa wiele czynników, wśród których jest zła kondycja zazimowanych pszczół, rodzaj gospodarki pasiecznej, higiena w ulach i pasiece, nieregularna wymiana plastrów, nieodpowiednie przygotowanie rodzin do zimowli, spóźnione dokarmianie, a nawet pogoda. (fragment art. – red)

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Produkty pszczele pomocne w leczeniu udaru mózgu (2)
  Autorzy przytaczają przykłady zastosowania produktów pszczelich przy rehabilitacji po udarze mózgowym (red.)

 • Doktorant w Instytucie Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomowany Mistrz Pszczelarstwa Kazimierz Jan Paczesny - Prawnokarne aspekty hodowli pszczół i innych owadów błonkoskrzydłych – zagadnienia wybrane (1)
  I choć upadek bartnictwa w czasach rozbiorów – głównie za sprawą Prus – stał się faktem, to porzucenie tradycji unormowań tego działu specjalnego produkcji rolnej, powinno dziwić. Zwłaszcza że najszerzej znanym dziś unormowaniem jest przepis prawa austro-węgierskiego, a obowiązujący art. 182 k.c. zdaje się raczej pomnikiem wpływu prawa rzymskiego, niż dążeniem do legalnego unormowania prowadzenia pasieki. (fragment art. – red.)

 • Jerzy Gnerowicz - O rzeczy najważniejszej... ulu Ciesielskiego (3)
  Zaproponowana w 1875 roku konstrukcja ula Towarzystwa w miarę napływania uwag i postulatów ze strony jego użytkowników i w miarę gromadzenia z upływem lat doświadczenia odnośnie jego udoskonalenia, podlegała ewolucyjnym zmianom. W początkowej wersji ul ten nie miał magazynu miodowego. Zalecano w to miejsce albo ograniczenie na czas pożytku głównego czerwienia matki, albo ich likwidację. Ul ten faktycznie nadal uważano za najtańszy. (fragment art. – red.)

 • Michał Czajkowski, konsultant biznesowy - Sztuka prezentowania (1)
  W życiu pszczelarza zdarzają się momenty, kiedy staje on przed wyzwaniem zaprezentowania projektu, idei czy oferty grupie osób. Może być to prezentacja sprzedażowa, dzielenie się doświadczeniami lub wiedzą naukową, wystąpienie skierowane do potencjalnych inwestorów lub mające na celu pozyskanie dotacji, głoszone w imię szerzenia idei ochrony pszczół czy wreszcie mające charakter edukacyjny i promujący pszczelarstwo jako takie lub jego konkretne aspekty.(...) W sztuce prezentowania, jak w każdym innym przypadku, na kompetencje składają się: wiedza, umiejętności i doświadczenie. (fragment art. – red.)

 • Jan Dąbrowski - Ogródki roślin miododajnych
  Przydroża, przychacia oraz ogródki przydomowe obfitowały do niedawna w kwitnące rośliny i stanowiły cenne tereny pożytków pszczelich. Jednak z biegiem lat, kiedy tradycyjne koszenie zostało zastąpione mechanicznym, z terenów przydroży i przychaci zniknęły tradycyjne rośliny ozdobne oraz dziko rosnące rośliny miododajne. (...) W tej sytuacji warto jest poszukiwać rozwiązań, które w jakimś stopniu zmniejszą niekorzystne efekty tego zjawiska. (fragment art.-red.)

 • Przemysław Szeliga - Sierpień- wszystkiego dobrego w nowym roku
  Sierpień jest drugim wakacyjnym miesiącem wprowadzającym rodziny pszczele w nowy sezon 2017. W ostatnich dniach lipca matki pszczele rozpoczęły składanie jaj, z których wygryzie się zimowe pokolenie. (...) Przed nami kolejny miesiąc, w którym nasze pszczelarskie działania powinny być skupione głównie na przygotowaniu rodzin pszczelich do zimowli (fragment art. – red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (19).
  ■ Mordercza niewiedza i rutyna
  ■ Poddawanie matek do odkładu
  Autor dzieli się z Czytelnikami na temat odkładów i poddawania do nich matek pszczelich – red.

 • Dr hab. pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński - Pierwsza Warmińsko-Mazurska Konferencja w sprawie praktycznego postępowania z niedożywieniem pszczół oraz warrozą
  Poza oczywistym głodem, którego obraz jest łatwy do zauważenia na plastrach, już nieznaczny, aczkolwiek bardzo niekorzystny dla rodziny pszczelej niedobór substancji odżywczych w przynoszonych do ula pokarmach można rozpoznać głównie po pojawieniu się czerwiu rozstrzelonego na plastrach w ulach w pasiece, któremu bardzo często towarzyszą objawy choroby czerwiu, głównie z powodu niedoboru białka. (fragment art. – red.)

 • Krystyna Wyzner - II Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
  Głównym celem organizowania konferencji jest edukacja pszczelarzy, która w obliczu tak wielu chorób pszczół, narastającej chemizacji środowiska i zachodzących w ostatnich latach zmian klimatycznych (bardzo lekkie zimy) jest niezwykle istotna, a wręcz niezbędna. (...) udział w niej jest całkowicie bezpłatny(...) – fragment art., red.

 • Krystyna Judka - Róża
  W artykule znajdziemy interesujące dane dotyczące wartości róży dzikiej i pomarszczonej oraz przepisy, jak przygotować wartościowe różane przetwory (red.)
 

„Sztuka robienia złota z zielska"

Portret Jana Dzierżona autorstwa Stefana Dylewskiego 1936 r. - ze zbiorów muzeum w KluczborkuZ okazji 110 rocznicy śmierci ks. Jana Dzierżona, przypadającej w październiku 2016 roku, kluczborskie Muzeum – noszące imię słynnego pszczelarza – przygotowuje dwie wystawy upamiętniające tą wybitną postać.

Przez okres wakacyjny na rynku w Kluczborku będzie można oglądać planszową ekspozycję pt. „Jan Dzierżon – 110 rocznica śmierci", która przybliży życiorys pszczelarza, jego najważniejsze osiągnięcia stanowiące podstawy racjonalnego pszczelarstwa, takie jak „uruchomienie" gniazda pszczelego, zbudowanie rozbieralnego ula skrzynkowego, a przede wszystkim – odkrycie partenogenezy czyli dzieworództwa pszczół.

Więcej…
 

Krzewy i drzewa ozdobne pożytku wczesnoletniego

W parkach i ogrodach sadzimy wiele gatunków roślin, których kwiaty są atrakcyjne dla pszczół. Niektóre z nich przedostały się do środowiska naturalnego i stanowią dla niego poważne zagrożenie poprzez konkurencję z rodzimymi roślinami. Przykładem jest czeremcha kanadyjska, która ma bardzo małe wymagania w stosunku do stanowiska, urośnie na najgorszym piachu i rozmnaża się wyjątkowo łatwo.

Więcej…
 

Zapraszamy na III Forum Pszczelarskie

Czy można dyskutować o pszczołach na politechnice? Oczywiście, że można i udowodnimy to już 16 września 2016 roku podczas III Forum Pszczelarskiego pt. „Stalowa pszczoła nie istnieje". Kolejny raz organizatorem wydarzenia poświęconego ochronie pszczół jest Powiat Stalowowolski, ale po raz pierwszy odbędzie się ono w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

W ubiegłorocznej edycji wydarzenia wzięło udział aż 160 pszczelarzy. Uczestniczyli w niej nie tylko lokalni hodowcy pszczół, ale też ich koledzy po fachu z południa województwa podkarpackiego, a nawet z województw ościennych – świętokrzyskiego i lubelskiego.

Więcej…
 

Pożytki wczesnoletnie - ciąg dalszy

Kontynuując temat roślin kwitnących w tym samym czasie co „królowa" robinia, chciałbym przedstawić kilka chętnie odwiedzanych przez pszczoły roślin zielnych. Przedstawione przed miesiącem krzewy i drzewa raz posadzone nektarują przez wiele lat, nie wymagając nic więcej poza miejscem do rośnięcia. Kwitną z każdym rokiem obficiej. Inaczej sprawa ma się w przypadku roślin zielnych. Niektóre byliny wprawdzie radzą sobie dobrze bez naszej pomocy, ale rośliny jednoroczne i dwuletnie pozostawione same sobie giną. Część z nich to rośliny uprawne, inne towarzyszą uprawom rolniczym, korzystając z szans, jakie daje działalność człowieka.  (...)

Więcej…
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2016 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w sierpniu 2016 roku we wszystkich urzędach pocztowych i u listonoszy przyjmowane będą przedpłaty na „Pszczelarstwo" 10-11-12/2016.

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając na adres (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towa-rzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Cena 1 egzemplarza w 2016 roku na terenie Polski wynosi 8,00 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 7,60 zł za 1 egzemplarz doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy po 7,60 zł) udzielamy 20% rabatu.

Redakcja

 

Roczniki 1950-2012

pszcz 1950 01.pdf

Informujemy, że zasób sieciowy z rocznikami „Pszczelarstwa" 1950-2012 jest dostępny dla Czytelników tutaj.                                                                                         

 

Pożytki wczesnoletnie

Najważniejszymi roślinami miododajnymi przełomu maja i czerwca są robinia akacjowa i malina właściwa. Malina występująca w lasach może stanowić źródło znakomitej jakości miodu, ale stosunkowo niewielu pszczelarzy ma możliwość pozyskania go. Maliny rosnące na plantacjach nektarują obficiej, ale uprawa tej rośliny zwykle nie obywa się bez szkodzącej żywym organizmom chemii. Robinii, jak na razie, nikt nie opryskuje, a pszczelarze gospodarujący na terenach masowego jej występowania wiedzą, że tej rośliny niczym nie da się zastąpić, zarówno jeśli chodzi o wydajność, jak i walory miodu. Niestety pogoda potrafi przeszkodzić w pozyskaniu tego cennego produktu. Istnieje wiele gatunków roślin, które mogą złagodzić skutki (...)

Więcej…
 

Wspomnienie o śp. Eugeniuszu Buczyńskim

W dniu 7 marca bieżącego roku zmarł Eugeniusz Buczyński z Wierzonki koło Swarzędza.

Kolega Eugeniusz był wspaniałym człowiekiem działającym na wielu płaszczyznach życia. Znaliśmy go głównie jako dobrego pszczelarza, który oprócz klasycznych zajęć pasiecznych poświęcał się dodatkowo kolekcjonerstwu pszczelarskiej literatury. Jako członkowie Klubu Kolekcjonerów Pszczelarskich zawsze byliśmy pełni podziwu dla jego wytrwałości i chęci uporządkowania tego wszystkiego, co udało się odszukać i ocalić z dawnych lat, odkąd literatura o pszczołach się pojawiła. Efektem tego było (...)

Więcej…
 

esadownictwo

 

„ŁOWCY MIODU. NA RATUNEK PSZCZOŁOM"
– pierwszy polski film o pszczołach

Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom.

Już 22 kwietnia na ekrany kin wchodzi obraz Krystiana Matyska „Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom". Doczekaliśmy się kolejnego, wybitnego polskiego filmu przyrodniczego, który z pewnością będzie pokazywany na całym świecie. Doczekaliśmy się filmu, który chce się oglądać znacznie częściej niż jeden raz. Doczekaliśmy się znakomitego - pierwszego polskiego - filmu o pszczołach i pszczelarstwie. „Łowcy miodu" to z punktu widzenia osób zainteresowanych tematyką pszczelą oraz szeroko rozumianą ekologią – ewenement, być może kamień, który poruszy lawinę i jednym przypomni, a innym uświadomi, że bez pszczół nie ma życia.

Więcej…
 

Rośliny z rodziny liliowatych

Przedstawicieli tej rodziny spotykamy tylko na półkuli północnej. Większość z nich to rośliny kłączowe o okazałych kwiatach, światłolubne, lubiące żyzne i przepuszczalne podłoże, a w czasie kwitnienia – wilgotne. Jednymi z najbardziej okazałych roślin tej rodziny są lilie. Wyróżnia się 75 gatunków lilii, z czego dwa występują u nas w naturze, a wiele innych zdobi nasze ogrody. Ogrodnicy wyhodowali dużą liczbę kultywatorów i krzyżówek. Niektóre lilie chętnie są odwiedzane przez pszczoły. Drugim rodzajem z tej rodziny, którego przedstawiciele charakteryzują się dużymi walorami ozdobnymi, jest szachownica. Kwiaty tych roślin również odwiedzają pszczoły, w przeciwieństwie do uprawianych masowo tulipanów. Owady zapylające dość rzadko pojawiają (...)

Więcej…
 

Rośliny z rodziny kosaćcowatych

Do rodziny kosaćcowatych należy ponad 2 tys. gatunków roślin. Potrafią one przeczekać okresy niesprzyjające wegetacji, np. zimę, pod powierzchnią ziemi w postaci bulw lub kłączy. Warto o tej rodzinie mówić i przypominać, choćby ze względu na jeden tylko gatunek, dostarczający pszczołom nektaru i niezwykle wartościowego pyłku już podczas ich pierwszych wiosennych lotów. Mowa oczywiście o szafranie, czyli krokusie. W naszych ogrodach spotykamy najczęściej szafran uprawny. W naturze, na terenach górskich rośnie szafran spiski (Crocus scepusiensis (Rehmann & Woł.) Borbás), ale na tych dwóch gatunkach nie kończy się oferta krokusów.

Więcej…
 

Barwa oznakowania matek pszczelich

matka img 3987Według międzynarodowej umowy w każdym kolejnym roku obowiązuje inna barwa znakowania matek pszczelich. Barwa biała przypisywana jest latom wygryzania się matki pszczelej z końcową cyfrą roku 1 i 6, żółta – 2 i 7, czerwona – 3 i 8, zielona – 4 i 9 oraz niebieska 5 i 0.

W 2016 roku obowiązuje BIAŁA barwa znakowania matek pszczelich.

fot. R. Chrzanowski

 

Pszczeli raj

Owocowy sad, pola obsiane facelią, różnokolorowe malwy, gorczyca, ogórecznik, krzewy aromatycznej porzeczki i aronii oraz słoneczniki wyrastające poza drewniany płot. Tak właśnie wygląda moja pasieka będąca oazą, rajem zarówno dla mnie, jak i dla moich pszczół.

Początkowo pasieka wyglądała zupełnie inaczej. Był to tylko jeden ul, którym zajmował się mój ojciec. To on zapoczątkował w naszej rodzinie chęć zajmowania się pszczołami. Przesiadując godzinami w pasiece, okazując dużo cierpliwości, pokazał nam wszystkim niezwykłość tych małych stworzeń. Przyznam szczerze, że przez wiele lat nie interesowałem się pszczelarstwem, mimo że byłem od najmłodszych lat świadkiem wybierania miodu z plastrów oraz dokarmiania pszczół jesienią. Los jednak (...)

Więcej…
 

Rośliny z rodzaju irga (Cotoneaster Medik.)

Irga podobnie jak jabłonie i grusze należy do rodziny różowatych. Zgodnie z obecną wiedzą naukowcy brytyjskiego Royal Botanic Garden i amerykańskiego Missiuri Botanic Garden, tworzący bazę The Plant List, doliczyli się 279 gatunków irg. Irgi są krzewami i drzewami pochodzącymi z Europy, Azji i północnych obszarów Afryki. Gatunki rosnące w klimacie chłodniejszym zrzucają liście na zimę, wiele innych gatunków jest zimozielonych. Z największą różnorodnością irg mamy do czynienia w Azji na obszarze Himalajów oraz w Chinach. Liczba gatunków irg jest trudna do ustalenia ze względu na podobieństwo i zdolność do krzyżowania się. W Polsce w stanie dzikim występują 4 gatunki, w tym irga błyszcząca (C. lucidus Schltdl.), którą uważa się (...)

Więcej…
 

Nowy Zarząd Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego

Na ostatnim walnym zebraniu członków PTN w dniu 9 marca 2016 roku dokonano wyboru nowego zarządu PTN.

Skład nowego zarząd przedstawia się następująco:

 • dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO - prezes
 • dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO - wiceprezes
 • dr hab. Grzegorz Borsuk - wiceprezes
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde - sekretarz naukowy
 • dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW - sekretarz organizacyjny
 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO - skarbnik
 • prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz
 • prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
 • dr hab. Sławomir Bakier, prof. PB
 • dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
 • dr hab. Monika Fliszkiewicz
 • dr hab. Paweł Chorbiński

Komisja rewizyjna:

 • dr Piotr Skubida - przewodniczący
 • dr Ewa Waś
 • dr Jakub Gąbka
 • dr Dariusz Gerula
 • dr Aneta Strachecka

Sąd koleżeński:

 • Jerzy Garczarczyk – przewodniczący
 • dr Dariusz Teper - sekretarz
 • prof. dr hab. Zygmunt Jasiński
 • prof. dr hab. Wojciech Skowronek
 • prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec dr hab. Krzysztof Olszewski

Funkcję prezesa Towarzystwa pełnili: prof. dr hab. Leon Bornus (1987-1990), prof. dr hab. Wojciech Skowronek (1990-99), prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec (1999-2005), prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog (2005 - 2013), dr hab. Adam Tofilski, prof. UR (2013-2016).

Kontakt:

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dalia ogrodowa

Dalia, zwana georginią, jest jedną z popularniejszych roślin uprawianych w ogrodach i na rabatach kwiatowych. Pochodzi z Ameryki Środkowej, więc, jak łatwo się domyśleć, bez naszej pomocy nie przetrwa zimy. Dalia uprawiana

w ogrodach jest mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania Dahlia coccinea i Dahlia pinnata. Ogrodnicy wyhodowali wiele barwnych odmian, które różnią się również budową kwiatu. Próba uporządkowania tych odmian zaowocowała utworzeniem 10-13 grup. Z największym entuzjazmem pszczoły odwiedzają odmiany o kwiatach pojedynczych.

Więcej…
 

Rośliny z rodzaju tulia (Pycnanthemum)

Do rodzaju tulia (Pycnanthemum Michx.) zalicza się 20 gatunków bylin o silnie pachnącym zielu, pochodzących z Ameryki Północnej. Tylko jeden gatunek – tulia kalifornijska pochodzi z zachodniego wybrzeża, pozostałe rosną na wschodzie kontynentu. Większość z nich można uprawiać w Polsce. Ze względu na silny aromat ziela tulie w USA nazywa się miętą górską (mountainmint). Robi się z nich herbaty ziołowe, ziele używane jest też w kuchni jako przyprawa do mięs.

Kilka lat temu kupiłem 3 nieznane jeszcze polskim pszczelarzom gatunki tulii. Obecnie poletka tych roślin w okresie kwitnienia należą do najlepiej oblatywanych w całej kolekcji. Zdobycie informacji o poszczególnych gatunkach tulii jest dość trudne. Mało

Więcej…
 

Jubileusz 86-lecia istnienia organizacji pszczelarskiej w Ustroniu

Koło Pszczelarzy w Ustroniu powstało 26 maja 1929 roku. Nosiło wtedy nazwę – Oddział Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Ustroniu. Założycielami byli: Jan Wantuła, Karol Duszanek, Jerzy Lipowczan i Józef Cieślar z Ustronia, Jan Drozd z Hermanic oraz Jan Sitek z Cisownicy. Do 1937 roku liczba członków systematycznie wzrastała. W 1937 roku było w Oddziale Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego 121 członków.

W czasie II wojny światowej część pszczelarzy poszła do wojska, część została zesłana na roboty i pszczołami nie miał się kto opiekować. Dopiero w sierpniu 1945 roku zwołano w Cieszynie założycielskie zebranie Związku Pszczelarzy, podczas którego (...)

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016