Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W listopadowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 11/2018Marek Pogorzelec - Rośliny wytwarzające pyłek szkodliwy dla pszczół

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 5
  Część 5. poświęcona jest wzbogacaniu bazy pożytkowej dla pszczół oraz dyskutowanym w tamtym okresie tematom dotyczącym długości języczka u pszczół i możliwości korzystania przez nie z nektaru koniczyny czerwonej , a także powiększaniu komórek plastra (red.)

 • BEZ KOMENTARZA

 • Dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o zgnilcu europejskim (1)
  W pierwszej części artykułu o zgnilcu europejskim opisane są przyczyny choroby, jej objawy i opisy zgnilca europejskiego powikłanego obecnością innych bakterii (red.)

 • Dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Meandry hodowli – pszczoła Buckfast (3)
  „(...) Eliminacja Buckfastów nie pomoże, jeżeli w dalszym ciągu tak wartko będzie przybywało rodzin pszczelich przy totalnej ignorancji zasad dobrej praktyki, które mówią, że wydajność miodowa nie jest wynikiem liczby rodzin utrzymywanych w pasiece, lecz dostosowania ich liczby do zasobów pożytkowych terenu. Zasoby te należy wycenić przed założeniem pasieki, uwzględniając przy tym pasieki sąsiednie. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Marek Lasocki, prawnik - Lokalizacja pasieki. Część 3
  „(...) Niestety, nie funkcjonują w naszym kraju żadne przepisy powszechnie obowiązujące, które precyzowałyby obowiązki pszczelarza w omawianym zakresie. Niektóre akta prawa miejscowego zawierają takie regulacje. Warto sprawdzić (chociażby przez Internet), jakie przepisy funkcjonują na terenie naszej gminy.(...)" – fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Warto pamiętać
  W tej części cyklu artykułów jest m.in. o warrozie i marketingu (red.)

 • Bartłomiej Maleta - O gospodarce bez węzy – praktycznie (2)
  „(...) Pszczoły przetrwały bez węzy przez miliony lat, nie potrzebowały i wciąż nie potrzebują tej (w mojej ocenie wątpliwej) 'pomocy' ze strony pszczelarzy. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Co dała izolacja matek?
  „Przypomnę obowiązującą w każdej pasiece zasadę: ' pszczele rodziny MUSZĄ być bardzo silne! Wszelkie inne nie mają prawa być w pasiece, a tym bardziej zimowane, bo jeśli słaba rodzina przeżyje do wiosny, to będzie wtedy jeszcze słabsza. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Wanda Różycka - Biesiada u „Sądeckiego Bartnika" (3)
  W tej części jest relacja z wykładów dr. hab. Pszczelnictwa dr. n. wet. Zbigniewa Lipińskiego oraz dr. hab. Zbigniewa Kołtowskiego i dr. hab. Pawła Chorbińskiego (red.)

 • Krystyna Judka - Doskonały lek z polskich łąk (2)
  W druga część poświęcona jest szczawiowym kulinariom (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  „Zespół badaczy, w tym trzech absolwentów Uniwersytetu Arizony odkryło, że znacznie odmienna długość życia pszczół robotnic i matek wydaje się mieć powiązanie z faktem, że u pszczół robotnic oraz matek pszczelich jest inna flora bakteryjna. (...)" – fragment artykułu (red.)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2019 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w LISTOPADZIE bieżącego roku we wszystkich urzędach pocztowych w Polsce, u listonoszy i przez Internet (wchodząc na adres: https://prenumerata.poczta-polska.pl) przyjmowane będą przedpłaty (8,60 zł za 1 egzemplarz) na prenumeratę „Pszczelarstwa" realizowaną od 1 stycznia 2019 roku.

 • w DOWOLNYM TERMINIE można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240).

 • Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egz. (8,60 zł).

 • Dla prenumeratorów zagranicznych do ceny 1 egzemplarza czasopisma (8,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej zależny od kraju przeznaczenia.

Redakcja

 

BEZ KOMENTARZA

Apel logo

Więcej…
 

Rośliny wytwarzające pyłek szkodliwy dla pszczół

Na zakończenie przeglądu roślin, których pyłek stanowi źródło pożytku, przedstawię rośliny wytwarzające pyłek szkodliwy dla pszczół. Występowanie tych roślin w środowisku nie powinno niepokoić pszczelarzy, bowiem pszczoły potrafią dokonywać dobrych wyborów. Problemem mogą być natomiast duże skupiska (np. plantacje) tych roślin znajdujące się w pobliżu pasieki, przy jednoczesnym braku innych alternatywnych źródeł pożytku pyłkowego.

Do najbardziej rozpowszechnionych roślin, którym przypisuje się właściwości szkodliwe dla pszczół należy kasztanowiec zwyczajny. Warto zauważyć, że pszczoły dość chętnie zbierają pyłek z kasztanowca, ale zwykle bez negatywnych następstw(...)

Więcej…
 

ZAPROSZENIE NA I KONFERENCJĘ EUROPEJSKICH MIODOSYTNIKÓW

King Of MeadsPOZNAŃ, 8-9 LISTOPADA 2018 ROKU

Platforma informacyjna o miodach pitnych Kings of Mead ma zaszczyt zaprosić́ Państwa na wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Przy współpracy z EMMA (European Mead Makers Association) i Poznańskimi Targami Piwnymi odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-9 listopada 2018 roku I Konferencja Europejskich Miodosytników. Będzie to świetna okazja do wzajemnego spotkania miodosytników z całej Europy, zarówno tych profesjonalnych, jak i tych domowych (...)

Więcej…
 

Rośliny dostarczające pyłku o małej zawartości białka

Poza roślinami, z których pszczoły zbierają wartościowy dla nich pyłek, warto wspomnieć o gatunkach roślin wytwarzających pyłek o niskiej zawartości białka. Pyłek taki nie stanowi dla pszczół dobrego pożywienia, choć z różnych względów jest przez nie zbierany. Zanim pszczoły znajdą źródło bardziej wartościowego dla nich pyłku, ten gorszy może być częściowo już przerobiony na pierzgę, przy zużyciu cennej energii życiowej pszczół.

Więcej…
 

Przed nami V Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje"

Dnia 21 września 2018 roku w stalowowolskiej siedzibie Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje".

Wydarzenie ma charakter konferencji naukowej z udziałem prelegentów z ośrodków akademickich, instytucji i firm zajmujących się ochroną pszczół. Wśród prowadzących będą m.in. pracownicy: Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Więcej…
 

Program XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. XIX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina

Więcej…
 

esadownictwo

 

Porównanie wartości odżywczych pyłku

W niektórych przypadkach blisko spokrewnione ze sobą rośliny znacznie różnią się wartością odżywczą pyłku. Warto o tym wiedzieć, podejmując decyzję dotyczącą wzbogacenia otoczenia pasieki w pożytki dla pszczół. Koniczyna uważana jest za bardzo cenne źródło pożytku pyłkowego. Opinia jest słuszna w przypadku koniczyny czerwonej – łąkowej, koniczyny białej – rozesłanej. Pyłek tych koniczyn zawiera 22-35% białka. Warto też mieć koniczynę polną (...)

Więcej…
 

„Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła"

red. Iwona Wieżel, ks. Grzegorz M. Baran, Kraków: Wydawnictwo „scriptum", 2018, ss. 230

Pszczoły budziły zainteresowanie już od najdawniejszych czasów, nie tylko ze względu na owoce swojej codziennej pracy, czyli miód, wosk itd., ale także z powodu osobliwego sposobu życia, jakie prowadzą w zorganizowanej społeczności pszczelej rodziny. Stąd też stały się bohaterkami literatury na Starożytnym Bliskim Wschodzie już około połowy drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, natomiast w obrębie kultury europejskiej pojawiły się w poezji Homera, który (...)

Więcej…
 

Fenomen w Kleczy Dolnej, czyli „Dni Otwarte Firmy Łysoń"

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń jest firmą z bogatą, bo aż 30-letnią tradycją, zajmującą się produkcją i sprzedażą artykułów związanych z pszczelarstwem oraz wyrobów miodowych. Co dwa lata organizuje „Dni Otwarte Firmy Łysoń", na które zapraszane jest szerokie grono osób, zapewniając bogaty wachlarz atrakcji, przyciągając tym samym wielu zainteresowanych z różnych środowisk, nie tylko tych, którzy są związani (...)

Więcej…
 

Wspomnienie

Henryk JarmużZe smutkiem informujemy, że nasz kolega – pszczelarz Henryk Jarmuż odszedł 24 maja 2018 roku. Miał 86 lat.

Kolega Henryk był od 1971 roku członkiem Koła Pszczelarzy w Żninie. Uczestniczył aktywnie w pracach Koła. Przez 43 lata nieprzerwanie pełnił funkcję skarbnika Koła, pracę społeczną wykonywał bardzo dokładnie i rzetelnie, z wielkim zaangażowaniem. Henryk Jarmuż poza zbieraniem i rozliczaniem (...)

Więcej…
 

Rośliny dostarczające wartościowego pyłku (część 1)

Nas pszczelarzy najbardziej interesują rośliny obficie nektarujące, czyli te, z których możemy mieć miód. Naukowcy badający życie pszczół alarmują, że słaba obecnie kondycja pszczół może być wynikiem braku w ich diecie wartościowego pokarmu białkowego, którym jest pyłek kwiatowy. Powinniśmy więc poznać rośliny, które są źródłem pyłku bogatego w białko i dbać, żeby pszczoły mogły z nich korzystać. (...)

Więcej…
 

Rośliny z kategorii „posadź – zapomnij"

Szukając idealnej rośliny do wzbogacania pożytków pszczelich w okolicy pasieki, chcielibyśmy, żeby ją posadzić i mieć pewność, że poradzi sobie przez wiele lat bez naszej pomocy. Jednocześnie powinno się myśleć o tym, żeby nie była to roślina uciążliwa dla otoczenia – nie rozsiewała się w dużej odległości od naszej uprawy, a w razie potrzeby dało się ją wyeliminować z miejsca nasadzenia bez angażowania ogromnych sił i środków. (...)

Więcej…
 

OŚWIADCZENIE
Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego protestuje z powodu decyzji podjętej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie tymczasowego dopuszczenia środków ochrony roślin w formie zapraw nasiennych zawierających substancje aktywne z grupy neonikotynoidów stosowanych do zaprawiania nasion rzepaku ozimego.

Więcej…
 

Rośliny dostarczające wartościowego pyłku (część 2)

Późną wiosną i latem, poza terenami zdominowanymi przez monokultury, pszczoły mają do wyboru kwiaty wielu gatunków roślin. Bazując na danych publikowanych w książce „Żywienie pszczół miodnych" Zbigniewa Lipińskiego oraz danych Centrum Badań Rolnictwa i Środowiska z Bolonii chciałbym przedstawić te, o których wiemy, że ich pyłek jest niezwykle bogaty w białko. Nie są to rośliny zbyt popularne w Polsce, ale ze względu na wartościowy(...)

Więcej…
 

Wspomnienie

W kwietniu bieżącego roku w wieku 78 lat zmarł zasłużony pszczelarz Piotr Lange. Pochodził z rodziny o tradycjach pszczelarskich. Dziadek – Jan Lange prowadził jedną z pierwszych, niewielkich pasiek na terenie Wołomina. W 1956 roku pasiekę przejął Piotr Lange.

Piotr Lange ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rozpoczął pracę w Centrali Spółdzielni (...)

Więcej…
 

Monitoring COLOSS zimowych strat rodzin pszczelich w 2017 roku

W 2017 roku Pracownia Chorób Owadów Użytkowych w badaniu zimowych strat rodzin pszczelich w Polsce prowadzonych w ramach sieci naukowej COLOSS, oparła się przede wszystkim na ankiecie internetowej przy wykorzystaniu platformy LimeSurvey (dzięki uprzejmości koordynatora z Danii). Kwestionariusz ankiety był także wydrukowany w „Pszczelarstwie" oraz rozesłany związkom pszczelarskim i na wszystkie adresy e-mail pszczelarzy, które były w naszym posiadaniu.(...)

Więcej…
 

Kwitnące latem rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae)

W ubiegłym miesiącu prezentowałem rośliny z rodziny jaskrowatych kwitnące wczesną wiosną. Tytułem uzupełnienia, przedstawiam w tym artykule kilka bardzo różniących się od siebie gatunków, które zakwitają w późniejszym terminie. Orlik ogrodowy jest dość pospolicie uprawianą byliną. Czarnuszka natomiast jest rośliną jednoroczną uprawianą nie tylko w ogrodach, ale i na plantacjach zielarskich. Tojad mocny można spotkać w górach, ale również jest sadzony w (...)

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka