O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Wytapianie wosku

Od jakiegoś czasu obserwuję, że przybywa pszczelarzy. Wielu mieszkańców miast upatruje bowiem w pszczelarstwie dodatkowego źródła dochodu i kupuje pszczoły. Ożywienie w pszczelarstwie często jednak idzie w parze z brakami wiedzy i doświadczenia, czego dowodem są liczne zapytania kierowane do mnie. Sporo pytań dotyczy wytapiania wosku. Niby wszystko jest proste, bo powszechnie wiadomo, że pod wpływem wysokiej temperatury wosk się topi i jesteśmy w stanie zmienić stare plastry w żółte krążki. Ale nie zawsze te krążki są żółte i czyste. Nie mają powodu do zmartwień pszczelarze wytapiający wosk prymitywnymi metodami, np. w parniku. Tylko, że efektywność tych metod(...)

Czytaj więcej...

Ocena stanu rodzin pszczelich

Odwiedzając pasiekę pszczelarz powinien przede wszystkim przyjrzeć się wylotkom uli. Tam widać, czy rodzina jeszcze istnieje, czy pszczoły latają, co przynoszą do ula a co z niego wynoszą i jaj się przy tym zachowują. Porównanie wylotów wszystkich uli pozwala szybko wykryć odchylenia w zachowaniu poszczególnych rodzin. Jeśli np. pszczoły z niektórych rodzin latają słabiej, mimo że te rodziny znajdują się w takich samych warunkach jak sąsiednie, to odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, należy szukać badając osyp lub dokonując przeglądu ula.

Czytaj więcej...

Jacek Jaroń

Vigor z niezwykłym wigorem

Matki Vigor coraz bardziej zadomawiają się w naszych pasiekach. Jednak nie wszyscy znają zalety tych pszczół. Jedni kupują pszczoły Vigor ze zwykłej ciekawości, inni poznali je wcześniej i chcą zastąpić nimi dotychczasowe pszczoły. W pasiece testuję Vigor od 3 lat i coraz bardziej jestem przekonany, że ta linia krainki powinna być w każdej pasiece, choćby w kilku ulach jako swoista służba medyczna w walce z chorobami czerwiu

Wyłączność na sprzedaż pszczół linii Vigor w Polsce ma „Sądecki Bartnik” ze Stróż. W pasiece w centrum kraju przy gospodarce ekstensywnej w ulach warszawskich zwykłych pszczoły Vigor w niekorzystnym dla pszczelarzy 2004 r. dały średnio 28 litrów miodu, a inne linie - zaledwie 7-17 litrów.

Czytaj więcej...

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.