O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Adam Wilczyński
Sekcja Historyczna Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana Dzierżona

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana DzierżonaPoczta Polska wydała 2 września 2011 roku znaczek i kopertę z portretem ks. Jana Dzierżona w 200-lecie jego urodzin. Starania Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach o wydanie znaczka z podobizną ks. Jana Dzierżona rozpoczęte 5 stycznia 2006 roku w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zostały uwieńczone sukcesem, za co Poczcie Polskiej serdecznie dziękujemy.

W dniu 14 grudnia 2010 roku Pani Marzena Jaworska z Wydziału Filatelistycznego Centrum Poczty w Warszawie wysłała do nas list następującej treści:

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana DzierżonaUprzejmie informuję, że zgłoszony przez Pana wniosek w sprawie wydania w 2011 r. waloru filatelistycznego z okazji 200-lecia urodzin ks. Jana Dzierżona został uwzlędniony w planach wydawniczych Poczty Polskiej S.A. Sylwetka oraz dokonania polskiego pszczelarza zostaną zaprezentowane na znaczku pocztowym w ramach kontynuowanej serii emisji: Polacy na świecie, przewidzianej do realizacji w sierpniu 2011 r. Dziękuję za zainteresowanie planem emisji znaczków pocztowych oraz nadesłanie ciekawej propozycji tematycznej.

Radość śląskich pszczelarzy jest wielka, gdyż ks. Jan Dzierżon był od 1901 roku honorowym członkiem polskiego Związku Pszczelarzy na Łabędy i okolice, a wcześniej pszczelarze Ziemi Cieszyńskiej jeździli na praktyki do pasieki ks. Jana Dzierżona.

Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko na najbliższym zebraniu prezesów 65 kół pszczelarskich wręczy uczestnikom zebrania koperty ze znaczkiem „Kopernika Ula''.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.