O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Lubelska Konferencja Pszczelarska (5/2011)

Lubelska Konferencja Pszczelarska

Pierwsza Lubelska Konferencja Pszczelarska odbyła się w 2010 roku. Miała ona w swoim zamyśle charakter „konferencji wędrownej”. Konferencje takie przed laty organizował ksiądz Jan Dzierżon.

I Lubelska Konferencja Pszczelarska odbyła się w 2010 roku w Końskowoli, Sitnie, Grabanowie i Chełmie. Głównym tematem wiodącym był „Syndrom masowych upadków rodzin pszczelich”. W ubiegłorocznej konferencji wzięło udział łącznie ponad 700 pszczelarzy. W każdej z tych miejscowości pszczelarze mogli wysłuchać od kilku do kilkunastu wykładów.

Czytaj więcej...

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach - członkiem Apimondii (5/2011)

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach - członkiem Apimondii

Przynależność do międzynarodowych organizacji pszczelarskich jest obecnie koniecznością dającą możliwość wyrażenia swojego zdania i wymiany doświadczeń w promowaniu pszczoły miodnej w środowisku naturalnym. Jedyną organizacją pszczelarską mającą międzynarodowy status jest obecnie Apimondia.

Pamiętamy starania władz Polskiego Związku Pszczelarskiego, aby w 1987 roku zjazd światowej organizacji pszczelarskiej mógł odbyć się w Warszawie. Zjazd był świetnie przygotowany i wydatnie podniósł prestiż polskiego pszczelarstwa.

Czytaj więcej...

Straty rodzin pszczelich wciąż nękają pszczelarzy (4/2011)

Straty rodzin pszczelich wciąż nękają pszczelarzy

Pomimo dużych nakładów finansowych oraz zaangażowania bardzo wielu naukowców próbujących wyjaśnić przyczynę zjawiska CCD (zespołu ginięcia rodzin pszczelich) straty rodzin pszczelich w USA i w niektórych rejonach Europy wciąż są wysokie. W USA po niewielkim spadku zimą 2008/2009 straty zimą 2009/2010 wzrosły do 34,4%, przy czym średnia strat w pasiece tej zimy była najwyższa odkąd problem CCD pojawił się w tym kraju (rys. 1). Biorąc pod uwagę, że obecnie w USA jest nieco ponad 2 mln rodzin pszczelich, podczas gdy pod koniec lat 40. ubiegłego wieku było ich prawie 6 mln, to trudno się dziwić, że utrzymująca się wciąż tendencja spadkowa populacji pszczół, przyciąga uwagę nie tylko pszczelarzy, ale także naukowców, władz, ogółu ...

Czytaj więcej...

Niefrasobliwość zabija (4/2011)

Niefrasobliwość zabija

Powszechnie pszczelarze sami leczą swoje pszczoły, a to jest niedozwolone. Chociaż wiedzą dużo o chorobach pszczół, jednak popełniają kardynalne błędy. Od pszczelarza z Polski dostałem ulotkę (fot.), wraz z pytaniami, czy znany jest mi ten lek i czy mogę coś więcej o nim powiedzieć. „Leku” z ulotki nie znam, ale moim obowiązkiem jest udzielenie informacji. Po pierwsze, fluvalinat nie jest lekiem, lecz substancją czynną i stąd wynika nieznajomość takiego „leku”. Jest to syntetyczny pyretroid używany jako środek owadobójczy o szerokim spektrum działania. Jest dostępny w postaci koncentratów do sporządzania zawiesin i płynnych preparatów. Teoretycznie można go stosować u pszczół w tym znaczeniu, że ma wyznaczony MRL - Najwyższy Dopuszczalny...

Czytaj więcej...

APIMONDIA 2011 - Buenos Aires (22-25 wrzesień)

APIMONDIA 2011 - Buenos Aires (22-25 wrzesień)

Zgodnie z paroletnią tradycją Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych przymierza się do zorganizowania dla Pszczelarzy wyjazdu/wycieczki, która byłaby podsumowaniem zbliżającego się sezonu 2011. Początkowo myśleliśmy o wyjeździe w rejony Rumunii i Bułgarii. Skąd taka zmiana? Pozwólcie Państwo, że wyjaśnię. W bieżącym roku odbędzie się kongres pszczelarski Apimondii. Tym razem w Argentynie w Buenos Aires. Polscy pszczelarze byli w Pekinie, w Sydney i w Vancouver, dlaczego więc nie mieliby być w Buenos Aires. I tak narodził się pomysł zorganizowania wyjazdu na kongres Apimondii w Argentynie.

Czytaj więcej...

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.