O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Święty Ambroży bliżej nas (?)

Będąc uczestnikiem wielu uroczystych spotkań, oraz nabożeństw w intencji pszczelarzy, względnie z okazji liturgicznego wspomnienia o świętym Ambrożym przypadającym w kalendarzu liturgicznym na dzień 7 grudnia, miałem sposobność poznać poziom wiedzy niejednego z polskich pszczelarzy wyznania katolickiego na temat historycznej postaci, powszechnie uznawanej przez nich za patrona. Przyznam, że na ogół ocena ta wypadała mizernie i była dowodem powierzchownej, nierzadko wręcz symbolicznej wiedzy o świętym Ambrożym. Daleki jestem od tego, by twierdzić, że jest to regułą, ale żywię na tej podstawie przekonanie, że lokalne duchowieństwo, kapelani i działacze mają w tej materii jeszcze sporo do zrobienia.

Czytaj więcej...

Mój głos w sprawie poprawy stanu polskiego pszczelarstwa

W nawiązaniu do artykułu pana prof. Władysława Huszczy w „Pszczelarstwie" 9/2012, przedstawiam do dyskusji swoje stanowisko w tej sprawie, które w mniej rozbudowanej wersji umieściłem już w aneksie do IV wydania książki „Moja pasieka", opublikowanym w 2010 roku.

Nadal uważam, że jakiekolwiek bezpośrednie dopłaty dla pszczelarzy do środków produkcji (matki, leki, węza, pakiety itp.) są równoznaczne z postawieniem krajowego pszczelarstwa na glinianych nogach. Załamie się on z chwilą poważnego (...)

Czytaj więcej...

Produkty pszczele w leczeniu chorób żył

Choroby żył są dość rozpowszechnione, szczególnie u osób w średnim i podeszłym wieku. Ich leczenie jest długotrwałe i dość kosztowne. Nie zawsze przynosi ono spodziewane efekty, a zdarzające się powikłania sprawiają, że choroby żył stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny.

W codziennej praktyce lekarskiej do najczęściej spotykanych chorób żył zalicza się zakrzepowe zapalenie żył i żylaki kończyn dolnych. Z danych piśmiennictwa wynika, że produkty pszczele mogą w znacznym stopniu pomóc w leczeniu tych chorób.

Czytaj więcej...

Zbigniew Hnatiuk

Medal dla nestora pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej

Nestor pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej – pan Stanisław Odorczyk odznaczony został medalem 65-lecia Polskiego Związku Pszczelarzy Dolnego Śląska. Odznaczenie – wysoko cenione w środowisku pszczelarskim – przyznano na wniosek Zarządu Terenowego Koła PZP w Kłodzku, a wręczono sędziwemu panu Stanisławowi w domu w Gorzuchowie. Tam bowiem osiadł po wojnie i latach wędrówek ze swoimi pszczołami.

Czytaj więcej...

Joanna Troszkiewicz

Zawodowi w Tuszynie

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych (SPZ) jest ogólnopolską organizacją pszczelarską działającą samodzielnie od 2004 roku. Tradycja tej organizacji jest dłuższa. Wcześniej działała jako Komisja problemowa w ramach Polskiego Związku Pszczelarskiego. Usamodzielnienie się organizacji było podyktowane przede wszystkim potrzebą posiadania osobowości prawnej, która umożliwiła samodzielną realizację zadań zarówno na rzecz członków organizacji, jak też pszczelarstwa w Polsce.

Czytaj więcej...

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.