O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Api Life Var – bezpieczny i skuteczny lek na warrozę (część II)

Badania Api Life Var

Piśmiennictwo dotyczące Api Life Var jest bardzo bogate. Badania nad tym preparatem prowadziły głównie ośrodki naukowe w Europie oraz na kontynencie amerykańskim. Praktycznie nie ma takiej jego właściwości, która nie byłaby badana. Jest oczywistym, że najczęściej badano skuteczność. Skuteczność badano w różnych warunkach pasiecznych i okresach rozwoju rodziny, różnych strefach klimatycznych i odmiennymi metodami aplikacji. Pierwsze badania Api Life Var prowadzone były przez zespół pracowników z Swiss Bee Research Center z udziałem A. Imdorfa, S. Bogdanowa, V. Kilchenmanna i C. Maquelina i wsp. w latach 1994-1996. Z wyników badań prowadzonych przez zespół wynikało, że charakterystyczne właściwości (...)

Czytaj więcej...

O moralności – riposta

Czytając artykuł „Zazgnilczona moralność" („Pszczelarstwo" 3/2012) zmuszony zostałem do ponownej polemiki z autorem artykułu na łamach czasopisma. Tym razem to Pan Jaroń wszedł na grunt dla niego zbyt grząski i jako laik myli niektóre podstawowe pojęcia i przepisy dotyczące weterynarii, choć szczyci się być rzeczoznawcą chorób pszczół. W całym artykule przebija agresja i niechęć do służby weterynaryjnej. Pogardliwie nazywani przez niego „weterynarze" pokończyli niełatwe 6-letnie studia i mają zawód oraz tytuł lekarza weterynarii.

Czytaj więcej...

Wstępne wyniki ankiety COLOSS dotyczące strat rodzin pszczelich w Polsce zimą 2010/2011

Ankieta COLOSS dotycząca zimowych strat rodzin pszczelich przeprowadzona została już po raz trzeci wśród europejskich pszczelarzy. W poprzednich dwóch latach przedstawiałyśmy w „Pszczelarstwie" wyniki uzyskane w monitoringu przeprowadzonym w Polsce. W pierwszym, tegorocznym numerze czasopisma „Journal of Apicultural Research" opublikowano wspólny artykuł międzynarodowej grupy roboczej COLOSS dotyczący wyników uzyskanych w monitoringu przeprowadzonym wiosną 2009 i wiosną 2010 roku.

Czytaj więcej...

Api Life Var bezpieczny i skuteczny lek na warrozę (część I)

Od wielu lat warroza jest chorobą, która może powodować duże straty w pasiekach, a tym samym wymaga od pszczelarzy stałej troski o pasiekę i własny zysk. Od pojawienia się warrozy do jej zwalczania przetestowano w Europie około 180 różnych związków chemicznych, z których tylko kilkanaście było skutecznych, a zarazem o niskiej szkodliwości dla pszczół. Preparaty warrozobójcze ze względu na skład i właściwości chemiczne substancji aktywnych oraz przynależność do różnych grup farmakologicznych charakteryzuje odmienny mechanizm działania, różna skuteczność na pasożyty oraz bezpieczeństwo dla pszczół i środowiska.

Czytaj więcej...

Efektywność zwalczania warrozy Biowarem 500

W 2011 roku Biowet Puławy rozpoczął produkcję preparatu Biowar 500 (substancja aktywna – amitraz), przeznaczonego do zwalczania Varroa destructor w rodzinach pszczelich. Technologia produkcji została oparta na procesie wytwarzania francuskiego leku do walki z warrozą o nazwie Apivar. Według informacji zawartych na opakowaniu Biowaru 500 substancją aktywną jest amitraz. Jego ilość w pojedynczym pasku wynosi 500 mg, a na jedną rodzinę pszczelą należy użyć 2 paski. Substancja aktywna inkorporowana jest w głąb paska, skąd stopniowo wypacana jest na jego powierzchnię. Pszczoły ocierając się o paski, rozprowadzają amitraz i tą drogą dochodzi do kontaktu pasożyta z substancją warroabójczą. Okres ekspozycji pasków w ulu nie jest(...)

Czytaj więcej...

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.