O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Szerszenie w pasiece

Ostatnio spotkałem się z informacją, że w Europie szerzy się populacja szerszenia azjatyckiego. Uznałem, że przy tej okazji warto poinformować o moich wieloletnich spostrzeżeniach dotyczących naszego, europejskiego szerszenia (Vespa crabo) i jego relacji z naszymi pszczołami.

Rokrocznie spotykam od ponad 60 lat szerszenie zakładające gniazda w pustych ulach lub częściach uli niezajętych przez pszczoły. Zabijam piękne, okazałe matki szerszenia budujące zaczątki gniazd, choć w duszy wydaje mi się to barbarzyństwem.

Czytaj więcej...

Zakaz dla neonikotynoidów

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 roku zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawianych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, L 139/12, tom 56, w dniu 25 maja 2013 roku (link do L 139: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:139:SOM:PL:HTML).

Czytaj więcej...

„Encyklopedia pszczelarska" – nowa, interesująca książka pszczelarska

W kwietniu 2013 roku ukazała się nakładem Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie „Encyklopedia pszczelarska" pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jerzego Wilde. W przedmowie książki prof. Jerzy Wilde opisuje i wyjaśnia najważniejsze zagadnienia tej książki, długo wyczekiwanej przez pszczelarzy.

Czytaj więcej...

Prawnik pomaga pszczelarzom

Z przyjemnością przeczytałem książkę Ziemowita Witkowskiego pt. „Gospodarka pasieczna w prawie polskim". Oceniam ją bardzo wysoko. Na rynku brak jest aktualnego opracowania na temat prawnych aspektów natury cywilnej oraz karnej w pszczelarstwie, a poza tym książkę tę napisał prawnik-pszczelarz znający problemy codziennej pracy pszczelarza amatora i pszczelarza zawodowego.

Książka „Gospodarka pasieczna w prawie polskim" jest najnowszym opracowaniem obejmującym pszczelarskie sprawy prawne. Poprzednie pozycje poświęcone sprawom prawa – „Wybrane zagadnienia prawne pszczelarstwa" Kazimierza Rozpary (...)

Czytaj więcej...

Zawodowi w obronie pszczół

W związku z planowanym wprowadzeniem przez Parlament Europejski czasowego zakazu stosowania chemicznych środków ochrony roślin nowej generacji Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych dnia 8 marca bieżącego roku wystosowało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalemby apel i prośbę o zajęcie przez

Czytaj więcej...

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.