O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Adam Wilczyński

Miód dla dzieci

Aniołek od dzieci – dowód wdzięcznościOd wielu lat pszczelarze Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w Czeladzi zbierają co roku miód dla dzieci specjalnej troski. Tak też było w 2013 roku, pomimo mniejszych zbiorów miodu w pasiekach.

Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy w Czeladzi zrzesza 103 pszczelarzy z ponad 20 miejscowości Zagłębia. Członkowie Koła starają się dostarczać miód do jak największej liczby ośrodków i szkół dla dzieci niepełnosprawnych.

Koledzy Ryszard Filipczyk i Zenon Będkowski z zarządu Koła zebrali od pszczelarzy w 2013 roku 74 słoje miodu łącznie ważące około 92 kg. Najwięcej miodu (6-3 słojów) przekazali: Zbigniew Binko z Rogożnika, Henryk Domagała z Czeladzi, Konrad Duda z Będzina, Zenon Będkowski z Malinowic. Pozostali pszczelarze ofiarowali po 1-2 słoje miodu.

Od lewej Zenon Będkowski i Ryszard Filipczyk z aniołkiem.W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku koledzy Ryszard i Zenon zawieźli miód do: Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi, Domu Dziecka im. Dominika Sawio w Sarnowie, Specjalistycznego Ośrodka Wychowawczego w Będzinie, Środowiskowego Domu Opieki Ostoja w Czeladzi, Stowarzyszenia dla Niesprawnych Ruchowo w Czeladzi, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz do Centrum Opiekuńczo Wychowawczego, Pomocy Dzieciom i Rodzinie nr 2 w Sosnowcu, a po raz pierwszy do Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. Jadwigi Śląskiej w Sosnowcu, powołanego przez Biskupa Sosnowieckiego dr. Grzegorza Kaszaka mającego w herbie pszczołę, o czym nie wszyscy wiedzą. Przekazano także, jak co roku, 10 słojów miodu na licytację dla Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.

Obdarowani miodem byli bardzo wdzięczni i skierowali do pszczelarzy podziękowania, o których Ryszard Filipczyk poinformował na pierwszym tegorocznym zebraniu. Do podziękowań dołączony był aniołek od dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 4 w Sosnowcu. Aniołek krążył wśród pszczelarzy. Był namacalnym dowodem wdzięczności dzieci niepełnosprawnych.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.