O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

MARCIN RACZYŃSKI, VET-ANIMAL

Powołanie Centrum Zdrowia Pszczół

centrum zdrowia pszczółPszczelarstwo to bardzo odpowiedzialne zajęcie, hobby, praca. Bardzo wymagające. Pszczelarz nie może wziąć sobie urlopu w dowolnym terminie bądź „iść" na zwolnienie lekarskie. W jego rękach leży życie setek tysięcy bądź milionów istnień pszczelich. Jego decyzje stanowią o tym, czy pasieka przetrwa, czy zostanie zaatakowana przez pasożyty, rozgrabiona przez drapieżniki, czy umrze z głodu. Czy słuszne jest pozostawianie na barkach pszczelarza tak dużej odpowiedzialności? Kiedy myślimy o tak wspaniałym produkcie pracy pszczelej, jakim jest miód, wosk czy pyłek pszczeli, to czy widzimy tylko pszczoły w pasiece i pszczelarza (?). Wiedząc, że tak nie jest, firma VET-ANIMAL powołała do życia projekt Centrum Zdrowia Pszczół (CZP).

Nie należy zapominać, kto jest odpowiedzialny za stan polskiego pszczelarstwa.

I tak można wymieniać zaczynając od pszczelarzy, związków pszczelarskich, lekarzy weterynarii, instytutów naukowych poprzez podmioty odpowiedzialne za legislację prawną, a kończąc na konsumentach, których świadomość jest równie ważna jak samych pszczelarzy. Świadomość istnienia trudności w porozumieniu się pomiędzy poszczególnymi grupami, była jedną z przyczyn powstania CZP.

Czym jest Centrum Zdrowia Pszczół?

To zakłady lecznicze, laboratoria, instytuty stanowiące oddziały Centrum Zdrowia Pszczół prowadzone przez specjalistów z doświadczeniem i wiedzą z dziedziny weterynarii, biologii, fizyki, prawa, gospodarki pasiecznej, które pomagają pszczelarzom w osiągnięciu korzystniejszych warunków w pasiekach.

CZP ma na celu stworzenie pomostu – dialogu pomiędzy środowiskiem pszczelarzy a Inspekcją Weterynaryjną i lekarzami weterynarii prywatnej praktyki, zbudowanie więzi dla dobrej WSPÓŁPRACY w celu utrzymania przy życiu setek tysięcy rodzin pszczelich i przy tym zebraniu godnego plonu pszczelej pracy.

Celem CZP jest także uświadomienie odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdej ze stron zaangażowanej w pszczelarstwo oraz na czym ona polega, promowanie stosowania tylko bezpiecznych i dozwolonych dla pszczół środków, unikanie podejrzanych i niesprawdzonych metod i preparatów. CZP oferuje dostęp do fachowego doradztwa, diagnostyki, badań, szkoleń oraz najnowszych informacji z dziedziny pszczelarstwa z kraju i ze świata. Już teraz Centrum Zdrowia Pszczół może wspomnieć o przeprowadzonych licznych szkoleniach w kraju, niezależnych badaniach naturalnych środków wspomagających przetrwanie rodzin pszczelich czy walce z warrozą.

Pierwszym dużym krokiem, mającym na celu stworzenie lepszego dialogu i zrozumienia wzajemnych potrzeb pomiędzy pszczelarzami, Inspekcją Weterynaryjną i Lekarzami Weterynarii, było zainicjowanie ogólnopolskiego cyklu konferencji „Weterynaria dla pszczelarstwa". Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się 26 marca br. w Kielcach na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a jednym z ważniejszych aspektów konferencji było odpowiedzialne podejście do pszczelarstwa.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.centrumzdrowiapszczol.pl

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.