O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Adam Wilczyński
Przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

Pożegnanie miłośnika pszczelarstwa – mgr. Zbigniewa Studenckiego

mgr. Zbigniew StudenckiW dniu 12 listopada 2017 roku odszedł od nas emerytowany długoletni dyrektor Muzeum w Sosnowcu. O szerokich jego zainteresowaniach świadczy zorganizowana w 1996 roku w Muzeum w Sosnowcu wystawa zatytułowana „Dawne pszczelarstwo". Wystawa składała się ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Muzeum Historii Pszczelarstwa Polskiego Bogdana Szymusika w Krakowie. Zmarły Kolega był entuzjastą rozwoju pszczelarstwa w Zagłębiu. Mgr Z. Studencki brał udział w spotkaniach o tematyce pszczelarskiej organizowanych w Parku Etnograficznym w Chorzowie przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach. W czasie jednego ze spotkań dyrektora Zbigniewa Studenckiego z prezesem ŚZP, Zbigniewem Binko i przewodniczącym Sekcji Historycznej ŚZP, Adamem Wilczyńskim powstała myśl zorganizowania „Zagłębiowskiego Miodobrania w Muzeum w Sosnowcu".

Pod patronatem dyrektora Zbigniewa Studenckiego i prezesa ŚZP, Zbigniewa Binko pierwsze Zagłębiowskie Miodobranie w Muzeum w Sosnowcu odbyło się dnia 6 września 2009 roku. W Miodobraniu uczestniczyli pszczelarze z Czeladzi, Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Kolejne organizowane były co roku. Podczas Zagłębiowskich Miodobrań mieszkańcy Sosnowca i okolic mieli okazję zaopatrzenia się w miód prosto z pasiek zagłębiowskich pszczelarzy. Przy wsparciu Zbyszka Studenckiego Zagłębiowskie Miodobranie przekształciło się w 2017 roku w Zagłębiowskie Targi Pszczelarskie z wystawą w „Elektrowni".

Zmarły Kolega zawsze był aktywny, pomagał Sekcji Historycznej ŚZP w organizacji stałej wystawy pszczelarskiej na Zamku w Starych Tarnowicach. Nie wszyscy wiedzą, że z inicjatywy dyrektora Zbigniewa Studenckiego miód czeladzkich pszczelarzy trafił także do dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 4 w Sosnowcu i do Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Sosnowcu.

Po przejściu na emeryturę dyrektor Zbigniew Studencki był, jak zawsze, aktywnym, wspomagającym członkiem Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Będzie nam ciebie Zbyszku brakowało. Spoczywaj w spokoju.Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.