O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Rośliny dostarczające pyłku o małej zawartości białka

Poza roślinami, z których pszczoły zbierają wartościowy dla nich pyłek, warto wspomnieć o gatunkach roślin wytwarzających pyłek o niskiej zawartości białka. Pyłek taki nie stanowi dla pszczół dobrego pożywienia, choć z różnych względów jest przez nie zbierany. Zanim pszczoły znajdą źródło bardziej wartościowego dla nich pyłku, ten gorszy może być częściowo już przerobiony na pierzgę, przy zużyciu cennej energii życiowej pszczół.

Wiedza o wartości odżywczej pyłku różnych roślin jest szczególnie potrzebna do dobrego przygotowania pszczół do zimowli. Problem żywienia pszczół jest złożony. Zbiorowisk o charakterze naturalnym, gdzie jest różnorodność roślin miododajnych, z których pszczoły mogą wybierać pyłek najlepiej im odpowiadający, jest mało. Warto sięgnąć do fachowej literatury, która w sposób przystępny przybliży tę wiedzę. Należy podchodzić z dystansem do wartości liczbowych podawanych w badaniach naukowych dotyczących zawartości białka. Bowiem wyniki zależą od jakości gleby, nawożenia, opadów deszczu, liczby dni słonecznych i wielu innych czynników. Jednak część gatunków roślin dostarcza pyłku złej jakości. Jeśli mamy takich roślin dużo w pobliżu pasieki, warto pomyśleć o uprawie roślin dostarczających wartościowego pyłku.

 

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.