O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

APEL W SPRAWIE LEPSZEGO JUTRA

Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że podstawą zdrowia i dobrej kondycji każdego organizmu żywego jest spożywanie wartościowego i różnorodnego pokarmu. Zasada ta dotyczy również pszczół. Pszczelarze powinni być zainteresowani dbałością o bazę pokarmową pszczół w okolicy pasiek. Pracy tej nikt za pszczelarzy nie wykona. Nie oglądając się na innych, którzy mogliby to uczynić, podejmijmy w 2019 roku zobowiązanie wzbogacenia pożytków dla pszczół. Zasiejmy więc rośliny miododajne, posadźmy krzewy i drzewa, pamiętając, że na terenach, które nie są w naszej dyspozycji, należy uzyskać pozwolenie od władz terenu czy właścicieli działek. Do dzieła!

Myślmy przede wszystkim o zapewnieniu potrzeb pszczół, a nie jedynie o zysku z ula. Bez takiego podejścia do pszczelarstwa, nie wydobędziemy się z problemów zdrowotnych naszych podopiecznych. W pracy tej potrzebna jest wiedza, po którą należy sięgać, czytając „Pszczelarstwo". Zadbajmy więc, aby również nasi sąsiedzi, koledzy-pszczelarze mieli do wydawnictwa dostęp. Jak to zrobić? Po prostu – zaprenumerować! Zachęćmy Ich do tego. Bazowanie jedynie na wiedzy z Internetu czy przekazów od niedoświadczonych pszczelarzy nie jest dobrym kierunkiem.

Podsumowując, w 2019 roku sadzimy przynajmniej jedno drzewo, jeden krzew i zasiewamy roślinami miododajnymi jak największą powierzchnię gruntu, a także zachęcamy kolegę „wszystko najlepiej wiedzącego" do czytania zaprenumerowanego przez siebie miesięcznika „Pszczelarstwo". O dokonaniach, prosimy podzielić się z redakcją.

Z życzeniami determinacji w działaniu redakcja miesięcznika „Pszczelarstwo"

fot. Zbigniew Kotłowski

fot. Z. Kołtowski

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.