O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Adam Wilczyński

Ulica upamiętniająca pszczelarza

W czerwcu 2017 roku w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich Górach decyzją Rady Miasta nadano jednej z ulic imię pszczelarza i patrioty Emanuela Biskupka.

ulica Emanuela BiskupkaDnia 14 grudnia 2017 roku przedstawiciele Wydziału Promocji Tarnowskich Gór i Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach spotkali się w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich Górach przy ulicy, której 7 czerwca 2017 roku Rada Miasta Tarnowskich Gór nadała imię Emanuela Biskupka – pszczelarza i patrioty. Celem spotkania było uroczyste przekazanie jej do użytku. Najliczniej przybyli pszczelarze z Nakła Śląskiego na czele z Bronisławem Kowalczykiem i Bogdanem Plazą. Obecny był prezes Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach – Benedykt Gołombek, Kazimierz Kimla z Koła Pszczelarzy w Strzybnicy – członek Sekcji Historycznej, a także Krzysztof Kluba – mistrz pszczelarski z Czeladzi. Przyjechał aż ze Stanicy pszczelarz Tomasz Jutsza, który na Święcie Miodu w Skansenie w Chorzowie otrzymał w 2017 roku nagrodę za najsmaczniejszy miód. Jednym słowem, przybyli pszczelarze, którym historia śląskiego bartnictwa jest bliska.

Po odsłonięciu tablicy informującej o ulicy imienia Emanuela Biskupka, pszczelarze udali się do Ratusza na spotkanie z burmistrzem – panem Arkadiuszem Czechem, naczelnikiem – Piotrem Korabem i Mariuszem Jarzombkiem oraz młodzieżą ze szkół z Tarnowskich Gór, Liceum Stanisława Staszica i Liceum Stefanii Stempołowskiej na otwarcie wystawy na temat działalności Emanuela Biskupka.

ulica Emanuela BiskupkaPo odsłonięciu tablicy z nazwą ulicy – Emanuela Biskupka; od lewej stoją: Tomasz Jutsz – Mistrz Pszczelarski, Benedykt Gołombek – prezes Koła w Tarnowskich Górach, Bogdan Płaza – członek zarządu Koła w Nakle Śląskim, Bronisław Kowalczyk – członek zarządu Koła w Nakle Śląskim.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.