O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Janusz Kasztelewicz
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik"

Odszedł Profesor Ryszard Czarnecki – przyjaciel ludzi, miłośnik pszczół

prof. Ryszard CzarneckiDnia 21 stycznia 2019 roku polskie środowisko pszczelarskie poniosło dotkliwą i bolesną stratę. W wieku 85 lat zmarł w Krakowie prof. dr hab. n. farm. Ryszard Czarnecki – farmaceuta, farmakolog, nauczyciel akademicki, a także niestrudzony propagator apiterapii i jej wielki pasjonat. Profesor Czarnecki był niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie, a także światowej klasy znawcą produktów pszczelich (miodu, pyłku kwiatowego, propolisu, mleczka pszczelego, jadu pszczół) oraz wiernym i wytrwałym popularyzatorem ich wartości profilaktycznych i leczniczych.

Kariera naukowa Ryszarda Czarneckiego rozwijała się szybko. W 1963 roku uzyskał tytuł magistra farmacji w Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), sześć lat później – w 1969 roku zdobył stopień doktora nauk farmaceutycznych, w 1979 roku – uzyskał habilitację, a tytuł profesora zwyczajnego nauk farmaceutycznych przyznano mu w 1994 roku.

Od początku działalności naukowej Ryszard Czarnecki związany był z Krakowem, z Katedrą Farmakodynamiki (wcześniej – Akademii Medycznej, potem – Collegium Medicum UJ), którą kierował od 1989 roku. W jej ramach powołał do życia także Pracownię Wstępnych Badań Farmakologicznych, którą prowadził w latach 1981-1995. W latach 1981-1984, pełniąc funkcję dziekana, w istotny sposób przyczynił się do rozwoju Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1987-1990 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Apiterapii. Aktywność naukowa, którą przez całe życie niestrudzenie rozwijał, wynikająca z autentycznej pasji badawczej, sprawiła, że szybko stał się w dziedzinie apiterapii autorytetem naukowym. W latach 1992-1995 pełnił też funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Erudycja, zaangażowanie naukowe, ale też charyzmatyczna osobowość oraz niekłamana miłość do ludzi Ryszarda Czarneckiego sprawiały, że podczas każdego wykładu sale wypełniały się słuchaczami. Szczerą pasją i miłością do pszczół dzielił się chętnie i – co bardzo ważne – w sposób przystępny, bo o osiągnięciach naukowych, skomplikowanych sprawach farmakologii i apiterapii potrafił mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich słuchaczy, nie tylko specjalistów. Wszędzie cieszył się nie tylko szacunkiem, ale także prawdziwą sympatią; ludzie kochali go za ogromne zaangażowanie w pracę i za to, że tak chętnie dzielił się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Ryszard Czarnecki był człowiekiem wielkiego serca i wielkiej życzliwości.

Profesor zgromadził na swoim koncie imponujący dorobek naukowy, który obejmuje ponad 56 oryginalnych prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, a także wiele książek. Jest również autorem lub współautorem receptur leków i preparatów leczniczych bazujących na produktach pszczelich. Za działalność publiczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

W osobie profesora Ryszarda Czarneckiego polska farmakologia oraz pszczelarstwo straciły wielkiego naukowca.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.