O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

„Pszczelarstwo" ma 70 lat

Pierwszy numer „Pszczelarstwa" ukazał się w styczniu 1950 roku. Wydawcą czasopisma był wtedy Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, który w tym samym roku zmienił nazwę na Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i leśne (PWRiL). Pod pieczą PWRiL „Pszczelarstwo" wydawane było do połowy 1991 roku, kiedy decydenci Wydawnictwa zrezygnowali z wydawania wszystkich swoich czasopism, nie proponując nic w zamian. Wobec zaistniałej sytuacji redaktor naczelna – pani Elżbieta Gmurczyk w porozumieniu z dyrekcją PWRiL – zaproponowała prezesom Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, panom prof. Wojciechowi Skowronkowi i prof. Andrzejowi Pidkowi, aby Towarzystwo przejęło tytuł. I tak się stało. Od 1991 roku do chwili obecnej wydawcą „Pszczelarstwa" jest Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 20.

We wstępie pierwszego numeru „Pszczelarstwa"/1950 komitet redakcyjny czasopisma wyjaśnił powód utworzenia czasopisma: Doceniając zagadnienie pszczelarstwa w gospodarce rolnej oraz czyniąc zadość życzeniom praktyków, jak również idąc z pomocą początkującym pszczelarzom, uruchamiamy pismo pszczelarskie, na razie jako dwumiesięcznik (od 1952 roku jako miesięcznik – red.). Celem „Pszczelarstwa" jest podnoszenie umiejętności hodowlanych naszych pszczelarzy, zapoznanie ich z nowymi zdobyczami wiedzy pszczelarskiej – tak w kraju, jak i zagranicą. (...) „Pszczelarstwo" zamieszczać będzie również artykuły, notatki i spostrzeżenia praktyków (...).

Równie interesujący i od samego początku istnienia czasopisma stale aktualny jest tekst, który komitet redakcyjny zamieścił w styczniowym numerze „Pszczelarstwa"/1952 (...) Pragniemy, aby „Pszczelarstwo" stało się pismem żywym, ściśle związanym z Czytelnikiem, aby omawiało wszystkie zagadnienia i „bolączki" pszczelarzy. Piszcie do nas częściej, współpracujcie z redakcją, przesyłajcie wiadomości z terenu całego kraju. Piszcie nie tylko wtedy, gdy potrzebujecie od redakcji rad i wskazówek, lecz także wtedy, gdy chcecie nam doradzać. (...) A teraz jeszcze jedna sprawa, w której możecie i powinniście nam dopomóc. Po (...) latach istnienia pismo nasze ma wciąż jeszcze bardzo mało stałych prenumeratorów. Pszczelarzy mamy w Polsce około 100 tysięcy, z nich zaś zaledwie 3 tysiące prenumerują „Pszczelarstwo". (...) Czytelnicy pragną uzupełnić swe wiadomości fachowe. Są jednak całe powiaty, gdzie pismo dotychczas jeszcze nie dotarło do pszczelarzy. Informujcie Waszych znajomych pszczelarzy o istnieniu pisma, o warunkach prenumeraty i o tym, że wychodzi ono obecnie jako miesięcznik. Niech każdy z Czytelników postawi sobie jako zadanie, zjednać w tym roku choćby jednego prenumeratora (...).

Pod względem graficznym czasopismo było z biegiem lat udoskonalane. W miarę możliwości finansowych czynione były próby wprowadzenia koloru, z czym wiązały się większe koszty produkcji czasopisma. W 1991 roku wprowadzony został kolor, początkowo na okładki, później do wnętrza numeru.

 

Od początku istnienia czasopisma autorami zamieszczanych artykułów są wybitni naukowcy, praktycy, wychowankowie pokoleń pszczelarzy, którym przekazywanie wiedzy w formie pisanej nie ciąży, mimo ogromu zajęć każdego dnia. Teksty drukowane w „Pszczelarstwie" dotyczą różnych zagadnień związanych z pszczelarstwem i pszczelnictwem.

Wśród naszych drogich Czytelników jest grupa osób, która od dziesięcioleci gromadzi w prywatnych bibliotekach roczniki „Pszczelarstwa" i, co jest istotne, korzysta z wiedzy w nich zawartej. Osoby, bez przekonania do takiego postępowania, zachęcam do poznania takich zbiorów i chociażby powierzchownego prześledzenia kolejnych numerów w poszczególnych rocznikach. Zachęcam do nabywania i czytania „Pszczelarstwa". Mając czasopismo w zasięgu ręki, łatwiej jest wracać do treści artykułów już przeczytanych.

Drodzy Czytelnicy i autorzy artykułów, bez Państwa zaangażowania czasopismo nie może istnieć, o czym wszyscy dobrze wiemy. Wspólnymi siłami można bowiem wiele zdziałać. Trwajmy w godnym kontynuowaniu 70-letniego wysiłku wszystkich twórców „Pszczelarstwa", którego wydawanie nie jest łatwe, bowiem wydawca nie ma dochodów z działalności gospodarczej i nie ma możliwości oferowania profitów dla prenumeratorów.

W imieniu zespołu redakcyjnego miesięcznika „Pszczelarstwo"

Krystyna Wyzner

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.