O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Marek Pogorzelec

Krzewy obok nas

Tarnina i głóg to nasze gatunki rodzime, których wartości nie zawsze jesteśmy świadomi.

Wprawdzie kwiaty tarniny i głogu nie nektarują zbyt obficie, ale dostarczają dużo cennego pyłku. Nie powinniśmy jednak oceniać tych roślin tylko według kryteriów atrakcyjności jako pożytku dla pszczół, bowiem nawet niewielki szpaler tarniny i głogu ogranicza siłę wiatru, wygłusza hałas. Zarośla takie mogą stanowić naturalną barierę osłaniającą pasiekę i zmuszającą pszczoły do wyższego lotu, aby nie stanowiły zagrożenia dla sąsiadów.

Tarnina i głóg zalecane są do nasadzeń śródpolnych stanowiących wyspy środowiskowe – miejsca gniazdowania ptaków, siedliska różnorodnych roślin, grzybów i zwierząt. Owoce obu gatunków nie tylko są pokarmem dla ptaków, ale mają one właściwości lecznicze, z których warto skorzystać.

Śliwa ałycza nie jest rodzimym gatunkiem. Pochodzi z bliskiego sąsiedztwa Kaukazu i południowo-wschodniej Europy, wykorzystywana jest od lat do nasadzeń w zieleni miejskiej. Wyhodowano wiele odmian ozdobnych, jednak dla pszczół największe znaczenie ma forma naturalna. Krzew ten kwitnie jako jeden z pierwszych, wytwarzając ogromną liczbę kwiatów, które są chętnie odwiedzane przez pszczoły. Soczyste owoce nadają się do jedzenia. Największe walory ozdobne mają pojedynczo rosnące krzewy ałyczy, sadząc je w rzędzie, możemy stworzyć gęsty, wysoki i trudny do pokonania żywopłot.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.