O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Marek Pogorzelec

Krzewy obok nas – irga (Cotoneaster)

Irgi są jednymi z najczęściej sadzonych krzewów zarówno w zieleni miejskiej, jak i w ogrodach.

Rodzaj irga obejmuje około 270 gatunków, wśród których we florze Polski są 3 gatunki rodzime: irga pospolita, czarna i kutnerowata. Wszystkie pochodzą z południa Polski, z wyżyn i pasm górskich. Rośliny te lubią podłoże kamieniste i stanowisko w pełnym słońcu.

Rosnąca u nas w naturze irga błyszcząca jest gatunkiem obcego pochodzenia uważanym za inwazyjny.

Irg pochodzących z południowej części Polski nie należy traktować jako rodzimych na niżu lub wybrzeżu. Nie oznacza to jednak, że powinno się ich unikać wokół domu czy w ogrodzeniu pasieki. Niektóre gatunki irg dobrze znoszą cięcie i dlatego są chętnie stosowane w żywopłotach, jednak cięte znacznie słabiej kwitną.

Kwiaty zdecydowanej większości z kilkunastu gatunków sadzonych u nas irg są bardzo licznie odwiedzane przez pszczoły, kwitną długo, obficie nektarując.

Wydajność miodowa irgi czarnej i błyszczącej osiąga 350 kg/ha, jest kilkakrotnie większa od wydajności miodowej pozostałych przebadanych gatunków krzewów zalecanych do nasadzeń dla pszczół.

Irgi, podobnie jak inne krzewy i drzewa z rodziny różowatych, są atakowane przez zarazę ogniową wywoływaną przez bakterię Erwinia amylovora. Aby nie przywlec tej pustoszącej sady choroby, sadzonki irgi powinniśmy kupować w profesjonalnych szkółkach nadzorowanych przez WIORIN.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.