Zbigniew Hnatiuk

Medal dla nestora pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej

Medal wręcza długoletni prezes zarządu Koła PZP – Mieczysław Bugaj w towarzystwie wiceprezesa zarządu Koła – Zbigniewa Hnatiuka i sekretarza zarządu Koła Moniki Cebuli. W tle córka odznaczonego – Jolanta Szymczak.Nestor pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej – pan Stanisław Odorczyk odznaczony został medalem 65-lecia Polskiego Związku Pszczelarzy Dolnego Śląska. Odznaczenie – wysoko cenione w środowisku pszczelarskim – przyznano na wniosek Zarządu Terenowego Koła PZP w Kłodzku, a wręczono sędziwemu panu Stanisławowi w domu w Gorzuchowie. Tam bowiem osiadł po wojnie i latach wędrówek ze swoimi pszczołami.

W Gorzuchowie pan Stanisław tworzył z Weroniką Kumko podwaliny pierwszych struktur Związku Pszczelarzy, którego był przez wiele lat aktywnym działaczem, prowadząc jednocześnie swoją pasiekę.

Wspomnień Stanisława Odorczyka słuchają: Zbigniew Hnatiuk i Monika Cebula.Pan Stanisław Odorczyk tak wspomina minione i obecne dni pszczelarzenia: Zacząłem od 3 uli, które zresztą sam wystrugałem z odpadowych deszczułek. W latach powojennych w tym zniszczonym kraju bardzo trudno było o niezbędny w pasiece sprzęt do hodowli pszczół. Później już było lżej kupić cokolwiek, ale i tak daleko było do dostatku w zaopatrzenie pasieki jak teraz. Ale i tak poszczęściło mi się w życiu. Mam córkę Jolę, której mąż Edward Szymczak, a także i ich syn Sebastian, połknęli pszczelego bakcyla. Wszyscy, bo i Jola również, pracujemy w pasiece. A jest, przy czym chodzić, bo w pasiece z 3 uli w latach 50. ubiegłego wieku „urosło" nam do blisko 180. To piękna pasja, interesujące zajęcie bycia tak blisko przyrody, dzięki czemu dożyłem w zdrowiu już ponad 91 lat, czego życzę każdemu, kto chce żyć szczęśliwie w zgodzie z naturą.

Medal wręcza długoletni prezes zarządu Koła PZP – Mieczysław Bugaj w towarzystwie wiceprezesa zarządu Koła – Zbigniewa Hnatiuka i sekretarza zarządu Koła Moniki Cebuli. W tle córka odznaczonego – Jolanta Szymczak

Wspomnień Stanisława Odorczyka słuchają: Zbigniew Hnatiuk i Monika Cebula.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka