Adam Ambroży Wilczyński

„Historie i legendy śląskich i zagłębiowskich pszczelarzy"

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach wydał w 2012 roku książkę „Historie i legendy śląskich i zagłębiowskich pszczelarzy" mojego autorstwa. Książka powstała w związku z uroczystościami wmurowania epitafium przy kościele w Tarnowicach Starych z okazji 140-lecia urodzin Emanuela Biskupka.

Książka przypomina historię powstania Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich z Emanuelem Biskupkiem na czele. Organizatorem zjazdu śląskich pszczelarzy w 1920 roku w Bytomiu , który w tamtych latach leżał w granicach państwa pruskiego, był ks. Leopold Jędrzejczyk. Niewiele wiedzieliśmy na jego temat. Znalezienie świadka z tamtych lat (ministranta) pozwoliło poznać sylwetkę ks. Jędrzejczyka – patrioty, zasłużonego dla śląskich pszczelarzy. Grób ks. Jędrzejczyka znajduje się na cmentarzu w Świerklańcu i zawsze są na nim kwiaty. Jak doszło do znalezienia tego grobu i świadka z tamtych lat opisuję w książce.

Paradoksem historycznym jest powstanie polskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich wtedy, kiedy Polski jeszcze nie było. Zjazd polskich pszczelarzy odbył się w 1920 roku w niemieckim, a właściwie pruskim, Bytomiu. Emanuel Biskupek zostawił notatki na ten temat. Wynika z nich, że zjazd pszczelarzy odbył się 31 lipca 1920 roku, a nie 20 stycznia 1920 roku, jak podaje encyklopedia. Temat ten pozostawiam historykom.

Poznałem wiele szczegółów z życia Emanuela Biskupka i jego pasieki, a także miejsca jego spoczynku na starym cmentarzu w Tarnowicach Starych. Płyta nagrobna pokryta jest wiecznie zielonym pnączem i nie widać nazwiska, ale istnieje Jego epitafium przy kościele w Tarnowicach Starych. W książce opisuję uroczystości poświęcenia epitafium, które miały miejsce 29 lipca 2012 roku.

Dalsza rodzina Emanuela Biskupka przekazała pamiątki i sprzęt pasieczny Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Pamiątki te przekazaliśmy do Centrum Sztuk i Rzemiosł Dawnych Kompleksu Zamkowego w Tarnowicach Starych. W Centrum znajdzie się miejsce na stoisko dla śląskiego pszczelarstwa. Kompleks Zamkowy znajduje się około 500 metrów od domu, grobu i epitafium Emanuela Biskupka. Naszym marzeniem jest, aby miejsce to stało się mekką dla pszczelarzy śląskich i nie tylko.

Książka zawiera ponad 80 zdjęć i dokumentów. Można ją kupić w siedzibie Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach w cenie 15 zł.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka