Henryk Piekut

Pszczelarze na gali „ZŁOTY INŻYNIER 2012"

Laureat konkursu „Złoty Inżynier 2012” – Jacek Nowak (fot. I. Fober)W gronie laureatów konkursu czytelniczego „Złoty Inżynier 2012", prowadzonego od 19 lat przez redakcję „Przegląd Techniczny" i pod patronatem ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są dwaj pszczelarze: Zbigniew Gryzło – nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa oraz Jacek Nowak prowadzący pasiekę „Barć" im. ks. dr. Henryka Ostacha w Kamiannej. Obaj z regionu nowosądeckiego.

Zbigniew Gryzło uzyskał tytuł „Srebrny Inżynier" w kategorii ekologia, m.in. za efektywną gospodarkę leśną w najbardziej jodłowym (ponad 70%) nadleśnictwie w Europie. Nadleśniczy z Nawojowej sam zajmuje się pszczelarstwem (ponad 20 pni pszczelich), a ponadto stwarza warunki do stacjonowania pasiek w nadzorowanych lasach.

Jacek Nowak jest absolwentem Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, prowadzi hodowlę oryginalnej linii Kamianka pszczół rasy kraińskiej, dobrze sprawującej się na spadzi. Laureat należy do pierwszej grupy praktyków prowadzących sztuczne unasienianie matek. Ma duże zasługi w ekologicznej, ukierunkowanej na pszczelarstwo edukacji dzieci i młodzieży. Pasieka, którą się zajmuje wraz z rodziną liczy około 500 pni. W konkursie „Złoty Inżynier 2012" otrzymał wyróżnienie.

Przypominam, że pierwszym pszczelarzem wyróżnionym w Konkursie był producent uli Ryszard Sułkowski z Dolnego Śląska.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka