Adam Wilczyński
Przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarskiego

Zapraszamy do Muzeum Pszczelarzy Śląskich w Tarnowicach Starych

„Cudze chwalicie, swego nie znacie"

W programach działania wszystkich organizacji pszczelarskich są wycieczki służące wymianie doświadczeń i poznawaniu historii bartnictwa w różnych regionach Polski. Pszczelarze tradycyjnie jadą do Domu Pszczelarza w Kamiannej, Muzeum ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku, do skansenów pszczelarskich w Stróżach i w Swarządzu oraz do wielu innych miejscowości w Polsce, a nawet do Chlebowic w Czeskiej Republice. Po drodze pszczelarze odwiedzają wzorowe pasieki. Teraz można także wybrać się do Zamku w Tarnowicach Starych, gdzie pod patronatem Śląskiego Związku Pszczelarzy czynna jest od 2012 roku wystawa pszczelarstwa śląskiego i pamiątek po Emanuelu Biskupku.

Sekcji Historycznej ŚZP w Katowicach udało się przekonać Fundację Kompleks Zamkowy Rajnera Smolorza, że bartnictwo i pszczelarstwo są profesjami na pograniczu sztuki i rzemiosła, głównie dzięki artystycznym wyrobom z wosku pszczelego Andrzeja Kołando. Wzięto także pod uwagę bliskie sąsiedztwo osady Miedary, gdzie w dawnych czasach bartnictwo rozwijało się wcześniej niż górnictwo rud srebra.

Wystawa pszczelarstwa śląskiego mieści się w osobnej, obszernej sali Zamku w ciągu zbiorów pod hasłem Centrum Sztuki i Dawnego Rzemiosła gromadzonych przez Fundację Krystyny i Rajnera Smolorzy w Zamku w Tarnowicach Starych.

W okolicy Zamku nie lada atrakcją jest kopalnia srebra i odpoczynek w parku przy sanatorium w Reptach. Można spotkać się z Alfredem Wiśniowskim – znanym, śląskim producentem matek pszczelich i długoletnim prezesem Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach. Można umówić się z prezesem Koła Pszczelarzy w Strzybnicy – Andrzejem Ziają, który osobiście chętnie opowie o zbiorach i oprowadzi po wystawie pszczelarskiej. Warto wstąpić do piekarni Zygmunta Siwca przy ulicy Pyskowickiej, między kościołem św. Marcina a Zamkiem, w której Emanuel Biskupek kupował wypieki. Piekarnia w dalszym ciągu kusi pysznym chlebem, śląskimi kołaczami i ciasteczkami Biskupka.

Wszystkich pszczelarzy z całej Polski zapraszamy do Tarnowic Starych, aby popatrzeć na śląskie zbiory pszczelarskie, miejsce działalności Emanuela Biskupka i pamiątki po nim oraz odbudowany renesansowy Zamek, który jest jednym z najstarszych obiektów historycznych na terenie Górnego Śląska. W celu ustalenia czasu zwiedzania proszę kontaktować się telefonicznie z p. Piotrem Kalinowskim, tel. 32 384 74 61 – od wtorku do niedzieli. W kompleksie zamkowym jest hotel oraz Gospoda u Wrochema.

fot. A. Wilczyński

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka