Wanda Różycka

Relikwie świętego Ambrożego

Dnia 22 października 2014 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia i złożenia relikwii patrona pszczelarzy św. Ambrożego w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli.

Uroczysty orszak uformował się przed Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, skąd 2 rodziny – prezydent PZP Tadeusz Sabat z małżonką i wiceprezydent PZP Mirosław Worobik z małżonką niosły figurę św. Ambrożego z relikwiami. Trasa przejścia była starannie przygotowana, na całej długości drogi prowadzącej ze szkoły do kościoła ustawiono drewniane krzyże przyozdobione wstążkami w kościelnych barwach. Przy każdym krzyżu stało dwoje uczniów z biało-czerwonymi chorągiewkami. Orszak rozpoczynała grupa uczennic z klasy jeździeckiej miejscowego liceum. Za nimi podążała szkolna orkiestra nadając rytm i tempo maszerującym. Najliczniejszą grupą w orszaku byli pszczelarze, ponad 60 pocztów sztandarowych reprezentujących koła i związki pszczelarskie wzięło udział w uroczystościach.

Relikwie w postaci fragmentu kości prawej ręki przybyły do Polski , dzięki życzliwości kardynała Angelo Scola biskupa Mediolanu.

Serdeczne podziękowania za pomoc w sprowadzeniu relikwii, za modlitwę i trud w pokonywaniu trudności administracyjno-prawnych złożył prezydent PZP Tadeusz Sabat kapłanom: biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu – kapelanowi pszczelarzy, arcybiskupowi lubelskiemu Stanisławowi Budzikowi i członkom Konferencji Episkopatu.

W rozpowszechnieniu wśród pszczelarzy kultu św. Ambrożego dużą rolę odegrał ksiądz dr Henryk Ostach. To z jego inspiracji powstały w kołach i związkach sztandary z wizerunkiem św. Ambrożego. Ksiądz Ostach był inicjatorem ogólnopolskich pielgrzymek na Jasną Górę w dzień 7 grudnia – św. Ambrożego.

Mszę świętą w której uczestniczyło ponad 20 kapłanów i kapelanów związanych ze środowiskiem pszczelarskim koncelebrowali arcybiskup Henryk Muszyński – senior prymas, arcybiskup S. Budzik, biskup E. Białogłowski i ksiądz Tadeusz Pawlas – proboszcz parafii.

W swojej homilii ksiądz Budzik przytoczył scenę z dzieciństwa św. Ambrożego. Pewnego razu rój pszczół osiadł na ustach dziecka, matka chciała go odpędzić ale ojciec kazał poczekać aż rój sam odleci. Ojciec św. Ambrożego wiedział, że coś takiego przydarzyło się wielkiemu filozofowi Platonowi. Dziecko będzie kimś wielkim, może wielkim mówcą – stwierdził. I nie pomylił się. Ambroży stał się wielkim człowiekiem Kościoła, stanął w szeregu wielkich doktorów Kościoła zachodniego, był utalentowanym pisarzem, wspaniałym mówcą. Słuchający go ludzie z zapartym tchem opowiadali, że Słowo Boże w jego ustach było jak miód.

Modlitwę powszechną ułożył i odczytał Stanisław Różyński prezes WZP w Lublinie, jedna z intencji brzmiała módlmy się za wszystkich pszczelarzy aby doglądając swoich pasiek umieli dostrzec doskonałość boskiego dzieła stworzenia i pomni na postawę swojego świętego patrona potrafili oddać cześć Stwórcy.

fot. W. Różycka

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka