Alfons Smolnik

Przyrząd ułatwiający drutowanie ramek

Przygotowanie ramek do ponownego wykorzystania jest pracochłonne. Trzeba bowiem wytypować ramki, z których wycięte zostaną plastry ciemne oraz uszkodzone przez motylice, z zapleśniałą pierzgą czy z zabudową trutową. Wycięcie woszczyny ułatwia podgrzanie. Można ja wystawić na słońce lub ogrzać strumieniem ciepłego powietrza, np. z suszarki do włosów. Po wycięciu plastrów należy usunąć resztki wosku i okitowania, a następnie oczyścić mechanicznie beleczki ramek. Robię to krótkim, ostrym nożem. Ramki poplamione kałem wymagają wygrzania w temperaturze 65°C przez 20 minut lub przemycia w roztworze sody kaustycznej i opłukania wodą. Otwory pod nawlekany drut należy poprawić, podnieść gwoździki i usunąć resztki drutów. Zwichrowane i uszkodzone ramki najlepiej wycofać. Nawlekanie drutu jest zabiegiem uciążliwym, zwłaszcza przy tworzeniu się pętli.

Na rysunku i fotografii widoczny jest przyrząd ułatwiający drutowanie ramek, zwłaszcza do uli Dadanta. Prace przy tym przyrządzie mogę wykonywać na siedząco. Urządzenie to jest u mnie w stałym użyciu już od kilku lat.

Fot. 1. Aktualna wersja przyrządu z ramką z nawleczonym już drutem, u góry - szpulka z drutemPoczątkowo urządzenie do drutowania ramek stanowiła płyta wiórowa z wkręconymi śrubami /2-5/, później płytę tę ustawiłem pod kątem 60°. Ostatnio przyrząd udoskonaliłem. Wyciąłem okienko w płycie wiórowej. Dzięki niemu widoczne widoczne są otworki ramki. Teraz przyrząd ustawiony jest w pozycji pionowej z możliwością obracania się, co widoczne jest na rysunku (elementy 7-12). Dodatkowym usprawnieniem jest zamontowanie rolki z drutem u góry ramki z prawej strony. Ramkę podtrzymuje podpórka /6/.

 

Warunkiem sprawnego wykorzystania przyrządu jest stały rozstaw otworków w beleczkach ramki. Do tego celu służy mi prosta listwa stalowa o szerokości 25 mm i grubości 4-6mm z wytrasowaną osią i dokładną podziałką rozstawienia otworów, których średnica powinna wynosić 2,5 mm. Przed montażem nowych ramek wiercę w listewkach otworki. Używam do tego celu wiertarki stołowej. Wprowadzenie drutu do otworków w ramkach ułatwia przytępiona duża igła i otwór na nią w płycie /12/.

Przedstawiony przyrząd umożliwia drutownie ramek na siedząco, usprawnia pracę i skraca czas jej wykonywania, zapobiega pętelkowaniu się drutu, umożliwia prostowanie i czyszczenie drutu.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka