Marek Pogorzelec

Zakwitające wczesną wiosną rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae)

Kwiaty większości gatunków z rodziny jaskrowatych pozbawione są nektarników – pszczoły jednak odwiedzają je, zbierając pyłek. Zaprezentowane rośliny kwitną wczesną wiosną i mają duże walory ozdobne, dlatego często uprawiane są w ogrodach. Najbardziej rozpowszechniony wśród nich jest zawilec gajowy rosnący w buczynach oraz innych lasach liściastych i mieszanych, gdzie tworzy niekiedy zwarte łany. W Polsce w naturze rośnie również zawilec żółty i przylaszczka pospolita. Listę wiosennych przedstawicieli rodziny jaskrowatych, których kwiaty są odwiedzane przez pszczoły, uzupełnia sasanka – obecnie włączona do rodzaju Anemone. Ciemiernik zakwitający, niekiedy w okresie kalendarzowej zimy, dostarcza pszczołom poza pyłkiem również nektaru.

 

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka