Rafał Śpiewak
– prezes Ogólnopolskiego Klubu Kolekcjonerów Pszczelarstwa

Wspomnienie

Piotr LangeW kwietniu bieżącego roku w wieku 78 lat zmarł zasłużony pszczelarz Piotr Lange. Pochodził z rodziny o tradycjach pszczelarskich. Dziadek – Jan Lange prowadził jedną z pierwszych, niewielkich pasiek na terenie Wołomina. W 1956 roku pasiekę przejął Piotr Lange.

Piotr Lange ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rozpoczął pracę w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych. Następnie po przekształceniach, w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, zajmował się sprawami związanymi z organizacją produkcji pasiecznej i obrotem produktami pasiecznymi. Współpracował z Biurem Zaopatrzenia Ogrodniczego w zakresie zaopatrzenia pszczelarzy w sprzęt pasieczny.

Od 1957 roku był zaangażowany w pracę Związku Pszczelarskiego, na szczeblu Koła Pszczelarzy, Powiatowego Koła Pszczelarzy oraz Wojewódzkiego Związku. Z ramienia CSOiP był członkiem Zespołu ds. normalizacji sprzętu pasiecznego i produktów pasiecznych działającym przy ówczesnym Ministerstwie Rolnictwa. Przez wiele lat był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Pszczelarstwo", reprezentując w nim pion spółdzielczości pszczelarskiej. Podczas organizowanego w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego „APIMONDIA" pełnił funkcje komisarza wystawy pszczelarskiej organizowanej przez spółdzielczość pszczelarską.

Za zasługi w pracy w CSOiP został odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", odznaką „Zasłużony Działacz Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Piotr Lange był współorganizatorem Koła Pszczelarzy w Wołominie, a także Powiatowego Związku Pszczelarzy w Wołominie. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia działał w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Warszawie. Brał udział w licznych kursach pszczelarskich i szkoleniach zawodowych organizowanych zarówno przez ogniska Związku Pszczelarskiego, jak i inne organizacje. Był również członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. tytułów kwalifikacyjnych z zakresu pszczelarstwa, działającej przy Urzędzie Wojewody w Warszawie.

Za pracę w Związku został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZP, a w roku 2006 – Medalem Dzierżona.

Rafał Śpiewak
– prezes Ogólnopolskiego Klubu Kolekcjonerów Pszczelarstwa

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka