Marek Pogorzelec

 Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 5

Kwiaty wielu roślin sadzonych dla ozdoby są chętnie odwiedzane przez pszczoły, szczególnie w sierpniu i we wrześniu, gdy rodziny przygotowują się do zimy. Dostarczają one owadom zapylającym zarówno nektaru, jak i pyłku.

W otoczeniu niektórych pasiek znajduje się dużo kwitnących w tym czasie roślin – poplonów lub kilku groźnych gatunków inwazyjnych, właściwie tworzących monokultury. Rośliny ozdobne najczęściej nie są sadzone na dużych powierzchniach, ale mogą stanowić urozmaicenie bazy pożytkowej i poprawić warunki bytowania pszczół.

O wydajności miodowej przedstawionych na tej stronie roślin nie wiemy zbyt wiele. Wydajność miodowa dalii zmiennej (pojedynczej) oceniono na 180 kg/ha, ale nie wolno zapominać o bogactwie jej odmian, których atrakcyjność dla pszczół może znacznie się różnić. W badaniach miododajności zimowit jesienny wypada słabo (25 kg/ha), ale pszczoły bardzo chętnie oblatują jego kwiaty. Świadczy to dobitnie o tym, że takie rośliny są potrzebne i warto je sadzić.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka