Rok 2012

Jedyna taka szkoła w galaktyce

Pszczela Wola to niezwykła miejscowość bijąca czarem pszczelego piękna. Zespół pałacowo-parkowy, zabytkowe ule i jedyne w Polsce, w Europie, na świecie, a niektórzy nawet twierdzą że i w Galaktyce Technikum Pszczelarskie. Podczas czteroletniego cyklu nauki uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, m.in. z chowu i hodowli pszczół, gospodarki pasiecznej, pożytków pszczelich, przedmiotów ekonomicznych oraz odbywają zajęcia praktyczne.

Więcej…
 

Zaproszenie do Brna

Zaproszenie do BrnaWystawy w Brnie – głównym mieście Moraw – odbywają się na dużym targowisku słynącym z międzynarodowych targów różnego rodzaju. Pszczelarska wystawa zgromadzi w Brnie (31 III – 4 IV 2012) producentów sprzętu pszczelarskiego z Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Węgier i Austrii.

Więcej…
 

Warsztaty na temat obecności pyłku roślin genetycznie modyfikowanych (GM) w miodzie

W dniach 13 i 14 grudnia 2011 roku w Berlinie odbyły się międzynarodowe warsztaty na temat wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pyłku z roślin transgenicznych obecnego w miodzie oraz konsekwencji tego wyroku na dalszą uprawę roślin genetycznie modyfikowanych (GM) w Niemczech i całej Unii Europejskiej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wrześniu 2011 roku zdecydował, że pyłek z roślin genetycznie modyfikowanych (GM) znajdujący się w miodzie będzie liczony jako składnik tego miodu i w związku z tym wymaga autoryzacji. Jednym z podstawowych (...)

Więcej…
 

Wiosenne byliny ogrodowe w taśmie pokarmowej dla pszczół

Pożytki wczesnowiosenne i wiosenne (marzec – maj) odgrywają dużą rolę w rozwoju rodzin pszczelich. W okresie przedwiośnia zdarza się, że w najbliższej okolicy brakuje odpowiedniej ilości wiosennych roślin pyłkodajnych, które umożliwiają uzupełnienie zużytych w czasie zimy zapasów pyłku. Pylenie i nektarowanie roślin owadopylnych odbywa się zwykle w ciepłe dni przy słonecznej pogodzie, kiedy pszczoły mogą dokonywać pierwszych oblotów. Wczesną wiosną brak pyłku jest ważnym czynnikiem, który ogranicza rozwój rodzin pszczelich, ponieważ pożytek ten jest przede wszystkim pokarmem białkowym. Jedną z możliwości jest wzbogacenie kolekcji roślin pożytkowych o gatunki bylin ogrodowych kwitnących kolejno od przedwiośnia do późnej wiosny, (...)

Więcej…
 

Profesor Jerzy Woyke honorowym członkiem IBRA

Międzynarodowa organizacja pszczelarska International Bee Research Association (IBRA) obchodziła w 2011 roku miłą uroczystość. W swojej ponad 60-letniej działalności wydawniczej polegającej głównie na publikowaniu artykułów naukowych, najbardziej prestiżowe czasopismo tej instytucji – „Journal of Apicultural Research" (JAR) obchodziło 50-lecie istnienia. W „Journal of Apicultural Research" publikowane są oryginalne prace naukowe z pszczelnictwa. Z okazji tego jubileuszu tylko jeden naukowiec zasłużył na szczególne wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że dotyczy to profesora Jerzego Woyke, który był autorem publikacji w pierwszym wydaniu tego czasopisma (...)

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka