Rok 2012

Śladem interwencji związkowych – razem można więcej zdziałać

Cena Apiwarolu nie jest obojętna chyba żadnemu pszczelarzowi. Od 2006 do 2011 roku cena wzrosła trzykrotnie – z 16,15 zł do prawie 50 zł za opakowanie. Po interwencji Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych (SPZ) i złożeniu wspólnie z innymi związkami zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismem z 30 marca 2011 roku) o podejrzeniu naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), poprzez niezgodne z Ustawą z 16 lutego 2007 roku bezpośrednie narzucanie zawyżonych zdaniem związków cen leku Apiwarol przez producenta, Urząd przeprowadził postępowanie wyjaśniające, zakończone 28 grudnia 2011 roku. Do dziś SPZ nie otrzymało (...)

Więcej…
 

Barbarzyństwo

W okolicy miejscowości Księginice w gminie Miękinia nocą z 25 na 26 lipca bieżącego roku spalono mój pawilon pszczelarski z 52 rodzinami pszczelimi i sprzętem pszczelarskim, wśród którego były m.in. kraty odgrodowe, podkurzacze i dłuta. Oprócz pawilonu ogień zniszczył również kilka uli, które stały obok pawilonu. Ule wolnostojące i te w pawilonie były z plastrami napełnionymi miodem. Ule zajmowały centrum polany.

Więcej…
 

Zakażenie rodzin pszczelich sporami Paenibacillus larvae to nie zawsze choroba, ale już realne zagrożenie

W roku ubiegłym na łamach „Pszczelarstwa" 7/2011 zamieściliśmy artykuł prezentujący pierwsze wyniki badań oceniających sytuację epizootyczną zgnilca amerykańskiego w krajowych pasiekach na podstawie stwierdzenia spor Paenibacillus larvae. Badania te można również określić mianem przesiewowych, ponieważ objęta jest nimi znaczna część populacji pszczół w Polsce (około 10% rodzin pszczelich z terenu wszystkich powiatów).

Więcej…
 

Pszczelarstwo – sprawa ogólnopolska

W związku z reprezentowanym aktualnie rozbieżnym stanowiskiem kierownictwa poszczególnych związków i organizacji pszczelarskich dotyczącym poprawy sytuacji w polskim pszczelarstwie proponuję szerokiemu Gremium Pszczelarzy ustosunkowanie się i udzielenie rekomendacji dla inicjatyw zmierzających do wdrożenia stosownych postanowień w tym zakresie. Uważam, że niezbędne jest przedstawienie opinii publicznej najważniejszych materiałów odzwierciedlających przebieg aktualnie trwającej debaty w tym zakresie. Moim zamiarem jest udostępnienie Państwu materiałów ukierunkowujących podjęcie centralnych decyzji kluczowych dla dalszego rozwoju i funkcjonowania naszego pszczelarstwa.

Więcej…
 

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

serdecznie zaprasza na

XXI Krajową Wystawę Rolniczą
XIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej

w dniach 1-2 września 2012 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka