„Wsparcie pszczelarstwa..,”

Moderator: krzysglo

Awatar użytkownika
Kasia W.
Nieśmiały
Nieśmiały
Posty: 9
Rejestracja: 2005-02-16, 17:47
Kontakt:

„Wsparcie pszczelarstwa..,”

Post autor: Kasia W. »

„Wsparcie pszczelarstwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej”

tekst opracowany przez DEP. WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH, TEL.: 623−16−32
zamieszczony w "Biuletynie informacyjnym", Nr 1/2005 (92) wydawanym przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Podobnie jak inne sektory polskiego rolnictwa, pszczelarstwo po 1maja 2004 roku w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zostało objęte innymi niż dotychczas narzędziami wsparcia. Wygasł dotychczasowy mechanizm, polegający na umożliwieniu zakupu cukru pszczelarzom po niższych cenach oraz zakupie, przechowywaniu i sprzedaży miodu pszczelego prowadzony na podstawie rocznych programów działań interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego. Mechanizm ten został zastąpiony działaniami w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, Sektorowego Programu Operacyjnego oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radykalnym zmianom uległa zarówno struktura, jak i zakres pomocy.
W miejsce mechanizmów finansowych (tańszy cukier i korzystne warunki dla podmiotów prowadzących zakup, przechowywanie i sprzedaż miodu pszczelego na zlecenie Agencji Rynku Rolnego) zostały wprowadzone działania polegające na:

refundacji kosztów (ustalonych zgodnie z określoną procedurą) ponoszonych podczas realizacji programów pszczelarskich w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP),

częściowej refundacji nakładów inwestycyjnych (Sektorowy Program Operacyjny − Inwestycje w gospodarstwach rolnych, refundacja od 50% do 65% kosztów kwalifikowanych), wsparciu Grup Producenckich (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Korzystanie z dofinansowania ze środków UE na działania prowadzone w sektorze pszczelarskim w ramach KPWP, musi być poprzedzone przedstawieniem Komisji Europejskiej programu narodowego. Powinien on być opracowany przy współpracy z organizacjami sektora pszczelarskiego i powinien zawierać:
-cele programu,
-aktualną sytuację w sektorze pszczelarskim,
-określenie szacunkowych kosztów i planu finansowania poszczególnych działań,
-określenie krajowych podstaw prawnych i administracyjnych umożliwiających realizację zaproponowanych działań,
-nazwy reprezentatywnych organizacji pszczelarskich współpracujących przy opracowaniu programu.
Poza tym program musi uwzględniać funkcję kontroli nad realizacją zatwierdzonych projektów oraz dane opisujące strukturę sektora, uwzględniające
-liczbę uli, pszczelarzy (ogółem oraz pszczelarzy zawodowych),
-strukturę sprzedaży miodu (bezpośrednio konsumentom, do handlu detalicznego, do pośredników zajmujących się konfekcjonowaniem, do przemysłu),
-wielkość importu i eksportu,
-ceny miodu na rynku, koszty produkcji i konfekcjonowania miodu oraz koszty związane z utrzymaniem pasieki.

Polska przygotowała taki program, który obejmuje wszystkie działania przewidziane w Rozporządzeniu 797/2004 to jest:

->Pomoc techniczną dla pszczelarzy i organizacji.
->Kontrolą warrozy.
->Racjonalizacją przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki.
->Działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko−chemicznych miodu.
->Działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich.
->Współpracą z wyspecjalizowanymi jednostkami w ramach programów badawczych w sektorze pszczelarskim i produktów pszczelarskich.

Komisja Europejska określa maxymalną kwotę wsparcia, jaka może być udzielona poszczególnym państwom członkowskim w ramach dofinansowania poprzez podzielenie łącznej kwoty wsparcia przeznaczonego z budżetu UE proporcjonalnie do liczby uli na terenie danego kraju członkowskiego. Na powyższe działania dla Polski w okresie 01.09.2004 – 31.08.2005 przewidziano 18,2 mln zł (uwzględniając 50% dotację z budżetu krajowego). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 797/2004 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 917/2004, w dniu 15.05.2004 r. Polska przedstawiła program Komisji do zaakceptowania.
20.08.2004 r. Komisja wydała decyzję C(2004)3165 zatwierdzającą Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata: 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007, współfinansowany w 50% ze środków Wspólnoty. Należy w tym miejscu nadmienić, że rok 2004 był pierwszym, w którym wprowadzono 3 – letni program wsparcia pszczelarstwa. Dotychczas bowiem realizowano programy 1 – roczne. Wyżej wymieniona Decyzja Komisji była podstawą do uruchomienia działań związanych z realizacją programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce.

Instytucją wdrażającą Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce, jest Agencja Rynku Rolnego, która opublikowała ,,zaproszenia do składania ofert projektów na działania proponowane w roku 2004/2005”. Pomoc finansowa kierowana jest do sektora pszczelarskiego, gdzie beneficjentami końcowymi są gospodarstwa pasieczne i indywidualni pszczelarze, których pasieki są zgłoszone lub zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast o refundacje środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od działania wsparcia są:
-organizacje i stowarzyszenia pszczelarzy,
-spółdzielnie pszczelarskie,
-grupy producenckie pszczelarzy,
-przedsiębiorcy sektora pszczelarskiego,
-ośrodki badawczo−naukowe sektora pszczelarskiego.

Agencja Rynku Rolnego może podpisywać umowy na realizację działań w ramach mechanizmu wyłącznie z podmiotami uprawnionymi. Z uwagi na to, że podstawą rozliczenia się z Agencją Rynku Rolnego jest faktura VAT, podmiot uprawniony uczestniczący w
mechanizmie powinien być płatnikiem podatku VAT.
Przed przystąpieniem do złożenia oferty, podmioty uprawnione zobowiązane są do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego. Po złożeniu ofert w Agencji Rynku Rolnego dokonuje się weryfikacji formalnej nadesłanych dokumentów. Sprawdzana jest kompletność złożonej dokumentacji oraz zgodność projektu z kierunkami wsparcia przewidzianymi w mechanizmie. Po dokonaniu wyboru ofert do realizacji przez Komisję Opiniującą, Agencja Rynku Rolnego podpisuje z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację wybranych projektów. W umowie określane są min.:
-termin realizacji umowy,
-koszty kwalifikowane podlegające refundacji i ich wysokość,
-zasady dokumentowania poniesionych wydatków,
-zasady rozliczania się z ARR.
Projekt musi być zrealizowany do 31 sierpnia 2005 roku.
Podmioty uprawnione zobowiązane są do prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat od daty podpisania umowy, dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Należy podkreślić, że Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa będzie stanowił znaczne wsparcie dla sektora pszczelarskiego w Polsce a stopień wykorzystania dostępnych w ramach KPWP środków powinien być wysoki.

Pozdrawiam brać pszczelarską,
Katarzyna Wieteska

an500
Stukacz Junior
Stukacz Junior
Posty: 37
Rejestracja: 2004-11-05, 09:53

Wsparcie pszczelarstwa

Post autor: an500 »

Kasiu,znaczy sie Prezydent wpuszcza Nas w maliny, obiecujac tanszy cukier? a Min. Olejniczak nieda nam cukru? bo tak stanowia unijne przepisy?Czyli mamy sami kupowac cukier dla pszczol lub inwert? lub importowac Nasz cukier z Ukrainy, Bialorusi ? A moze jednak bedzie cukier /pasza/ dla pszczol ? gdzie to sie dowiedziec?

Marian _P

Post autor: Marian _P »

Pan Prezydent Sabat poinformował,że pasza dla pszczół (cukier) będzie w cenie około 1,41zł/kg Z tego wynika,że PZP poczynił jakieś starania w temacie paszy dla pszczół.
Pani Katarzyno z tego co Pani napisała to wynika krótko mówiąc "umarł król niech żyje król"

<Wygasł dotychczasowy mechanizm, polegający na umożliwieniu zakupu cukru pszczelarzom po niższych cenach oraz zakupie, przechowywaniu i sprzedaży miodu pszczelego prowadzony na podstawie rocznych programów działań interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego. Mechanizm ten został zastąpiony działaniami w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, Sektorowego Programu Operacyjnego oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radykalnym zmianom uległa zarówno struktura, jak i zakres pomocy.
W miejsce mechanizmów finansowych (tańszy cukier i korzystne warunki dla podmiotów prowadzących zakup, przechowywanie i sprzedaż miodu pszczelego na zlecenie Agencji Rynku Rolnego) zostały wprowadzone działania polegające na:

refundacji kosztów (ustalonych zgodnie z określoną procedurą) ponoszonych podczas realizacji programów pszczelarskich w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP), >

Osobiście uważam,że skoro Pan prezydent Sabat mówi o cenie paszy dla pszczół to chyba wie co mówi i nie kpi sobie z uczciwych ludzi.Pozdrawiam Marian

Driver
Obserwator
Obserwator
Posty: 2
Rejestracja: 2005-02-27, 13:29
Lokalizacja: Skierniewice

Post autor: Driver »

Jestem tu nowy ale o ile dobrze kumam to aby dostać jakąkolwiek dopłate trzeba przedstawiać różne zaświadczenia ale czy jest jakiś wątek dopłat bezpośrednich do pszczelarstwa np: zwrot za paliwo na dowóz pasiek na pożytek czy dotacja do kupna nowych uli.

myszka

Post autor: myszka »

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że w ministerstwie o cukrze dla pszczół i w takiej cenie nikt nic nie wie. Może chodzi tu o reeksport krajowego cukru, a raczej dokumentów. Nie wiem, czy taki manewr byłby legalny, a ci którzy wejdą w posiadanie nielegalnego towaru sami nie podpadną pod paragrafy.

gość

Post autor: gość »

Chyba chodzi o reeksport!

fiskus

Post autor: fiskus »

W takim razie kto pójdzie siedzieć? Eksporter, czy ktoś inny? A jak potraktują kupujących cukier z przekrętu? Pewnie jako paserów, ale uznając, że jest to przypadem małej wagi dowalą karę w postaci zwrotu niedopłaconych kwot, odsetek, podatków i nawiązki na jakiś szczytny cel.
Aby mieć czysta dupę domagajmy sie na "swój" cukier faktury VAT. Przynajmniej będziemy mogli się bronić, że nie mielismy podstawa do podejrzeń, skoro cukier załatwia PZP i w dodatku wystawia fakturę. Inaczej może być krucho.

aleksander
Nieśmiały
Nieśmiały
Posty: 10
Rejestracja: 2004-12-07, 22:58
Lokalizacja: chodziez

Post autor: aleksander »

jestem pszczelarzem;i wiem że do 25 marca mam wpłacić na cukier do skarbnika w naszym kole .Cena cukru 2 zł.tylko nie wiem czy to jest cena końcowa czy zaliczka..
Ale wiem że można zakupić cukier po 1,50 tylko że to niezbyt legalne.
A czy nie chodzi nam pszczelarzom o jak najniższe koszty..
Pozdrawiam................

Diabełek

Post autor: Diabełek »

:twisted: Mój sąsiad twierdzi że w jego kole cukier (pasza ) będzie po 1.80 pln/kg :twisted:

Zablokowany