Straty rodzin -Międzynarodowa ankieta Coloss

Moderator: krzysglo

Członek Coloss
Obserwator
Obserwator
Posty: 3
Rejestracja: 2009-04-18, 14:08

Straty rodzin -Międzynarodowa ankieta Coloss

Post autor: Członek Coloss »

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czynna jest już internetowa międzynarodowa ankieta Coloss (www.beemonitoring.org) dotycząca strat rodzin pszczelich w poszczególnych krajach. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze o ankiecie nie słyszeli załączam poniżej tekst ze Strony Głównej Ankiety.

”Monitorowanie Strat Rodzin Pszczelich

W Europie, Chinach i USA pszczelarze regularnie doświadczają nagłych, znacznych strat rodzin pszczelich, których przyczyny nie są znane. W wyniku międzynarodowej współpracy w ramach sieci naukowej COLOSS powstały projekty badawcze mające na celu rozpoznanie głównych czynników powodujących straty pszczół. Końcowym efektem ma być opracowanie i rozpropagowanie środków zaradczych i odpowiednich metod postępowania, które mogłyby zapobiegać podobnym stratom.

Niezmiernie ważne jest określenie skali zamierania rodzin pszczelich na różnych obszarach. Dlatego w ramach Coloss podjęto inicjatywę zgromadzenia rzetelnych i ujednoliconych na skalę międzynarodową danych dotyczących strat rodzin pszczelich, które mogłyby być porównywane pomiędzy krajami i latami. Zbieranie informacji przy pomocy wielu metod ma zapewnić uzyskanie reprezentatywnych wyników.

Na tej stronie internetowej COLOSS zaprasza pszczelarzy na całym świecie do wypełnienia krótkiej ankiety.

Uczestnicy sieci Coloss będą wdzięczni za Państwa współpracę.”

Niestety pod jednym adresem e-mailowym można wypełnić tylko jedną ankietę. Jest to zabezpieczenie, aby postronne osoby, poprzez "dowcipy" nie mogły wpłynąć na ostatecznie otrzymane wyniki. Po wprowadzeniu swoich danych i wejściu w zakładkę Statystyka (w bocznym menu) można obejrzeć wykresy sporządzone na podstawie już wprowadzonych danych. W przyszłości, gdy danych będzie więcej, będą zamieszczone także mapy.

Bardzo zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie. Ci z Państwa, którzy dostarczyli nam swoje dane na ankietach drukowanych, mogą także wypełnić ankietę internetową, a wtedy wyniki ankiety drukowanej nie będą brane pod uwagę.

Z Pozdrowieniem Pszczelarskim,

Grażyna Topolska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SGGW

[ Dodano: 2009-04-27, 16:59 ]
Szanowni Państwo,

Niestety na stronie Monitoringu wprowadziło do dziś swoje dane tylko 17 pszczelarzy. Dodatkowych 26 ankiet otrzymaliśmy pocztą. Czyżby problemem zamierania rodzin pszczelich przejmowali się tylko naukowcy i nieliczni pszczelarze. Rozumiem, że samo zebranie informacji nie poprawi sytuacji, ale można pokazać, że pszczelarze w Polsce są żywo zaangażowani, we wszelkie działania, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia problemu. Poza tym, jeśli danych będzie wystarczająco wiele, na stronie pojawią się również mapki dotyczące sytuacji w poszczególnych regionach.
W dalszym ciągu liczymy na Państwa liczny udział w ankiecie.
Z pszczelarskim pozdrowieniem,

Grażyna Topolska

Sabard
Stukacz Junior
Stukacz Junior
Posty: 62
Rejestracja: 2007-09-16, 20:34

CCD

Post autor: Sabard »

Moje doświadczenia nad CCD

Tak niedawno jeszcze lekceważyłem ten problem całkowicie i choć teraz też uważam że nie jest to wina ani telefonii komórkowej ani innych tego typu nowości, lecz po prostu proste sprawy związane z cywilizacją. 8 lat temu po wywiezieniu pszczół na rzepak opryskany przeciwko słodyszkowi 6 dni wcześniej , miało miejsce zjawisko polegające na tym że ubyło pszczoły lotnej w ulu ale objawów zatrucia nie było- rzepak opryskiwany był jakim środkiem systemicznym. Tego roku powtórzyło się to samo i dlatego opiszę je dokładniej
Wywiozłm pszczoły na rzepak 28 kwietniatego roku . Rzepak opryskiwano środkiem systemicznym kilka dni wcześniej – podobno środkiem zupełnie nieszkodliwym dla pszczół. Po trzech dniach zabrakło pszczoły lotnej. Wywiozłem na rzepak giganty – rodziny najsilniejsze, a po 4 tygodniach była to moja najsłabsza pasieka. Zacząłem badać całą sprawę wykonując szereg doświadczeń. W pierwszej kolejności znalazłem pod każdym ulem padnięte pszczoły i przez 3 tygodnie tych padniętych pszczół pod ulami/ wszystkimi na tej pasiece / przybywało. Czerw był nienaruszony , było bardzo dużo pszczoły młodej w ulach lecz lotna przepadała. Zrobiłem doświadczenie następujące: zabrałem po jednym ulu z tej pasieki z innej pasieki stojącej w odległości 500m od innej plantacji rzepaku, z pasieki stojącej w odległości 800 m od tej samej plantacji lecz z innej strony, oraz jeden ul z pasieki przy lesie oddalonej ponad 5 km od rzepaków, a także sporządziłem jeden ul na ramkach z pyłkiem zebranym przez pszczoły z rzepaku / pierzgą / a pszczoły wziąłem z tej pasieki z lasu. Było 5 uli które ustawiłem w zimnej piwnicy na 10 dni karmiąc je codziennie małymi dawkami bardzo rzadkiego syropu. Codziennie o tej samej porze sprawdzałem zawartość dennic w tych ulach. Okazało się że bardzo przybywało padniętych pszczół w ulu zabranym z pasieki na rzepaku, mniej w ulu z pasieki która stoi 500 m od rzepaku, jeszcze mniej w ulu z pasieki ustawionej 800 m od rzepaku, a w ulu utworzonym z ramek z pierzgą z uli pasieki na rzepaku pszczoły zaczęły znacznie padać od trzeciego dnia po ustawieniu w piwnicy. Końcowy wynik po 10 dniach był następujący: w ulu z pasieki oddalonej od plantacji rzepaku padło 18 pszczół. W ulu z pasiki oddalonej o 800m padło 128 pszczół w ulu oddalonym o 400 m od rzepaku padło 790 pszczół w ulu z pasieki ustawionej na rzepaku padło3886 pszczół a w ulu utworzonym na pierzdze z uli na plantacji rzepaku padło 4680 pszczół.
Zrobiłem jeszcze jedno doświadczenie. Wiadomo że motylica odporna jest w znacznym stopniu na środki chemiczne, Więc ustawiając pszczoły na rzepaku rozpocząłem poławianie pyłku ,lecz po tym spostrzeżeniu poławiacze wyjąłem, a pyłek wysypałem do pobliskiego stawu z karasiami. / pyłku było ok 3 – 5 kg. Przechadzając się kiedyś nad stawem zauważyłem padnięte karasie / parę sztuk/ jako że poławiacze zwiozłem do bazy na regał nie miałem pyłku z tego okresu, lecz czyszcząc poławiacze udało się zebrać na dnie w słoiczku. Znalazłem gotowe larwy motylicy i wrzuciłem je do tego słoiczka. Zrobiłem również słoiczek taki sam kontrolny z pyłkiem z pasieki przy lesie- oddalonej znacznie od rzepaków.. Okazało się że w słoiczku kontrolnym motylica rozwinęła się dorodnie natomiast w słoiczku pierwszym kolejne larwy padły w trzecim , piątym i do ósmego dnia nie przeżyła żadna larwa motylicy
Jest rzeczą pewną że systemiczne środki pozostają w pyłku kwiatowym który zjadają pszczoły i padają . czerw pszczół pozostaje nietknięty, ponieważ biologiczny filtr pszczół nie pozwala na wytworzenie przez pszczołę produktu żywnościowego w postaci miodu czy mleczka pszczelego by zawierałby choć szczątkowe ilości trucizny. Do dnia dzisiejszego w tej pasiece obserwuję nadmierna ilość padających pszczół. Koledzy zgłaszają tego roku takie same sytuacje w mniejszym lub większym nasileniu na całym Pomorzu a także w różnych innych rejonach kraju , ale nie wiążą tego bezpośrednio z rzepakiem, ponieważ nie stwierdzają padniętych pszczół w nadmiarze w ulach i obok nich. Proszę sobie wyobrazić ilu pszczelarzy na rzepaku poławia pyłek i jakie to może mieć konsekwencje.
Dociekając procesów badawczych nad szkodliwością środków chemicznych stosowanych w rolnictwie doczytałem się że część środków / szczególnie firm amerykańskich dopuszczonych jest do użytku warunkowo, a w procesach pakowania i przygotowania do dystrybucji pomija się pewne szczegóły dotyczące ich szkodliwości i dzieje się to przy współudziale komórek badawczych firm chemicznych i farmaceutycznych- podobnie jak w lekach których żywotność na rynku nie prekracza 3 lata. Jak mi wiadomo tym systemem – w oparciu o badania amerykańskie te środki z takmi prospektami trafiły do Europy i takie sa tego skutki.
Drugą drogą takiego ginięcia pszczół jest stosowanie zmyłkowych opakowań do środków o zupełnie innej nazwie. Np: w przeszłości stosowany był środek Bi 58 Był to środek 1 lub 2 klasy toksyczności o okresie karencji podanym na opakowaniu 30 dni. Pracując jako z- ca dyr. PGRu przez kilka lat stosowałem wielokrotnie ten środek na bielinka kapustnika w kapuście i brukwi- jako najskuteczniejszy- również na mszyce. Ten środek w warunkach suszy zwalczał bielinka jeszcze po 60 dniach od jego zastosowania w dawkach wysokich. Wiadomo mi właśnie że przed wieloma laty wyprodukowano go wiele tysięcy litrów i jako trudny do neutralizacji zalega w naszych magazynach do dzisiaj i jest przepakowywany w opakowania o innej nazwie – właśnie jako systemiczny środek na słodyszka w rzepaku.
Jako że mają tu miejsce dwie sprawy a mianowicie stosowanie autentycznych środków systemicznych – nie do końca przebadanych i takich właśnie zastępczych – sprawa wymaga badań w skali kraju. Badania nie mogą polegać jak to się sugeruje na abstrakcyjnym badaniu pszczół- na które nawet unia przeznaczyła pieniądze i jak mi dotąd wiadomo nikt jeszcze nie wie co z nimi zrobić, Lecz na kmpleksowym zbadaniu każdej plantacji rzepaku i pszczół wokół niej, oraz natychmiastowe reagowanie na każdy zgłoszony przypadek o takim podejrzeniu. Czynność taka jest konieczna ponieważ w warunkach dużej wilgotności gleby może być niezauważalna. moje spostrzeżenia dotyczą kwietnia i pierwszej połowy maja tego roku – czyli okresu o suchej pogodzie i małej wilgotnośći gleby – dlatego to zauważyłem. Żeby nie równoczesne badanie tych pięciu uli nigdy bym nie wiedział że nadmiernie padaja pszczoły w pozostałych dwóch pasiekach w odległości 500 i 800m, ponieważ pod ulami padniętych pszczół nie było. Również badanie poszczególnego przypadku nie ma żadnego sensu ponieważ jest to zjawisko na skalę Europy i nie tylko, a w związku z sezonowością stosowania tych środków jakikolwiek badanie ma sens w okresie początku i pełni kwitnienia rzepaku, więc jest to mówiąc w skrócie sprawa przyszłego roku.
Zupełnie odrębnym problemem jest stosowanie środków niedozwolonych, które napływają z sąsiednich Niemiec szarą strefą / Poza oficjalnym obiegiem/ - to żadnymi zarządzeniami się nie zlikwiduje -lecz konieczne są coroczne / con przez kilka lat/ badania każdej plantacji rzepaku pod tym kątem.
Tą drogą zwracam się do wszystkich instytucji zajmujących się tym problemem i mogących wpłynąć na bieg badań by kolejny raz oczywisty problem nie rozmyto, ponieważ na podstawie mojej obecnej wiedzy jest to działalność o znamionach przestępstwa w co mogą zamieszane być zarówno laboratoria chemiczne jak też firmy farmaceutyczne i szereg handlowych a także konkretne gospodarstwa rolne stosujące te preparaty. Analizując dotychczasowe informacje na temat CCD – prawie w każdym przypadku łączy się je z owadobójczymi środkami systemicznymi więc i ten przypadek jest tego potwierdzeniem. Z tego co mi wiadomo na tej konkretnej plantacji zastosowano dozwlony systemiczny śrdek do zwalczania słodyszka w rzepaku. Nie podaję jego nazwy z konkretnych powodów- wiadomo mi z relacji kolegów że każdy środek systemiczny ma takie działanie na pszczoły, a proces trudno w bezpośredni sposób udowodnic poniewaz pszczoły w prawie 100% padają w terenie.
Adresaci:
1/ Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych
2/ Polski Związek Pszczelarzy
3/ Weterynaria Krajowa
5/ Prokuratura Generalna
6/ Stowarzyszenie Pszczelarzy Polanka
Sabard
Sabard

Pawełek
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 433
Rejestracja: 2009-01-06, 19:13
Lokalizacja: Białaczów. łodzkie

Post autor: Pawełek »

Ja też miałem podobne zdarzenie w tym roku. Otóż w czasie kwitnienia rzepaku część pszczoły lotnej jakby zginęła dokładnie takie objawy jak u kol. Sabarda. Moja pasieka od pól z rzepakiem jest oddalona o ok. 1 km więc nie cała pszczoła lotna zginęła jednak dało się to zauważyć. Co najgorsze nie da się udowodnić że tak się dzieje z powodu środków stosowanych do ochrony rzepaku bo nie ma śladów zatrucia ani padłych pszczół.
"bo pszczelarz jest dla pszczół, nie pszczoły dla pszczelarza"

https://plus.google.com/photos/10191835 ... 660/albums

sprzedam odkłady;
http://www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl ... 4720#24720

SKapiko
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 771
Rejestracja: 2006-12-05, 19:21
Lokalizacja: kraśnickie

Post autor: SKapiko »

To były podtrucia. Z objawami CCD spotkałem się we wrześniu 2005 roku była to bardzo silna rodzina no i do tego rekordzistka planowałem ją zimować na 9 ramkach w warszawiaku zwykłym, zaraz po miodobraniu z nawłoci otrzymały lekarstwo od warrozy i trzy porcie syropu po 3 l, trzeciej porcji już nie wybrały podczas kontroli okazało się że zamiast silnej rodziny jest garstka pszczół i matka i tu ktoś zapewne powie że to wina cukru, lecz ja uważam że jeśli była była by to wina cukru to zapewne reszta rodzin podzieliła by ten sam los. Wówczas sądziłem że to może była warroza pszczoły silnie matkę ograniczyły w czerwieniu nie było młodej muchy a same robotnice wyeksploatowały przy zbiorach. W następnym roku podobny los spotkał 2 rodziny a w następnym było jeszcze gorzej , do badań nie było co wysyłać, chyba że nie przerobiony syrop. W listopadzie 2007 zauważyłem niepokojące objawy w jednej rodzinie po dość intensywnym oblocie całej pasieki (wówczas ponad 30 rodzin) jedna kontynuowała dalej loty a raczej wypryskiwanie pojedynczych pszczół z tym że żadna nie wróciła między nimi wychodziły pszczoły z podwiniętym odwłokiem i ze sparaliżowanymi tylnymi odnóżami rodzina ta na wiosnę nadawała się tylko do połączenia.
Ciekawość to porad i błędów matka
Gwiazda nadziei gaśnie ostatnia
Pozdrawiam brać pszczelarską SKapiko

krzysglo
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 558
Rejestracja: 2007-01-19, 20:43
Lokalizacja: woj. opolskie

Post autor: krzysglo »

W tym roku ponownie można wypełnić ankietę.
Dla chcących wypełnić - wystarczy kliknąć w link i już się będzie na stronie

http://www.beemonitoring.org/default.aspx

Tu treść pytań:

COLOSS Basic Questionnaire 2009-10
Proszę przeczytać pytania uważnie
Zima 2009-2010
1. Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i 1 października 2009 r.? **
2. Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i 1 kwietnia 2010r.? **
3. Ile rojów lub rodzin przybyło w pasiece między 1 października 2009 r. a 1 kwietnia 2010 r.?? **
4. Ile rodzin lub rojów zostało sprzedanych lub usuniętych z pasieki w tym okresie? **
5. Ile rodzin zginęło w pasiece pomiędzy 1 października 2009 r. a 1 kwietnia 2010 r., nie pozostawiając martwych pszczół ani w ulu ani na pasieczysku? **
Wiosna i lato 2009
Proszę odpowiedzieć na następne pytanie jeśli pszczoły stoją tylko na jednym pasieczysku.
6. Kod pocztowy pasieczyska
W następnym pytaniu proszę wybrać najbardziej trafną odpowiedź.
7. Jaką rasę pszczół użytkuje Pan/i głównie?
Nie wiem
'Krzyżówka'
A. m. carnica (krainka)
A. m. mellifera (środkowoeuropejska)
A. m. ligustica (włoszka)
A. m. iberica
A. m. caucasica (kaukaska)
A. m. scutellata
A. m. carpatica
A. m. criolla
A. m. capensis
A. m. anatolica
A. cerana
'Buckfast'
'Africanized'
8. Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i 1 kwietnia 2009 r.? *
9. Jaki był średni zbiór miodu w kilogramach na jedną produkcyjną rodzinę w 2009 r.? *
10. Ile rodzin było zatrudnionych w 2009 r. do zapylania upraw w rolnictwie towarowym? *
11. Ile razy większość rodzin była przewożona (na pożytki) w 2009 r.? *
12. W którym miesiącu sezonu 2009 (między 1 kwietnia a 1 października)zginęło najwiecej Pana/i rodzin (jeśli zginęły)?
Nie wiem/Nie dotyczy
Kwiecień 2009
Maj 2009
Czerwiec 2009
Lipiec 2009
Sierpień 2009
Wrzesień 2009
Proszę odpowiedzieć na następne pytanie jeśli pszczoły stoją na więcej niż jednym psieczysku.
13. Czy pomiędzy poszczególnymi pasieczyskami były istotne różnice w utracie rodzin pszczelich w okresie między1 kwietnia 2009 a 1 października 2009 ?
Nie wiem
Tak
Nie
W następnym pytaniu proszę wybrać odpowiedź najbardziej odzwierciedlającą Pana/i opinię.
14. Według Pana/Pani, co było główną przyczyną śmierci Pana/Pani rodzin?
Nie wiem
Głód
Zła jakość matki
Warroza
Nosemoza
Słaba siła rodzin jesienią
Inne (proszę użyć maksymalnie 5 słów)
Proszę nie odpowiadać na następne 2 pytania jeśli ma Pan/i pasieki zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych?
15. W jakim miesiącu w roku 2009 rozpoczęła się zimowla dla Pan/i rodzin?
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
16. W jakim miesiącu w roku 2010 wystąpiły pierwsze pożytki dla Pana/i pszczół?
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Proszę przeczytać uważnie następne pytanie. Dotyczy one strat do zaakceptowania, nie strat oczekiwanych.
17. Jaki procent start w okresie 1 października 2009 - 1 kwietnia 2010 uważał/a by Pan/i za możliwy do zaakceptowania w Pana/i pasiece? *
18. Jaki procent start w okresie 1 pazdziernika 2009 - 1 kwietnia 2010 uwazal/a by Pan/i za mozliwy do zaakceptowania w Pana/i regionie? *
Zwalczanie warrozy
19. Czy zwalczał/a Pan/i warrozę w swoich rodzinach w sierpniu 2009?
Tak
Nie
20. Czy wszystkie rodziny leczył/a Pan/i przeciw warrozie w tym samym czasie i ta sama metodą?
Tak
Nie
21. Czy prowadzi Pan/i regularną kontrolę naturalnego osypu roztoczy?
Tak
Nie
22. Proszę zaznaczyć w poniższej tabeli w jakim miesiącu i jakie zabiegi stosował/a Pan/i do zwalczania warrozy?
Treatments Months of Treatment
List.08 Gru.08 Sty.09 Lu.09 Mar.09 Kw.09 Maj 09 Czer.09 Lip.09 Sier.09 Wrzes.09 Paź.09 Lis.09 Gru.09
Apiguard
ApilifeVar
Thymovar
Thymol
Kwas mrówkowy 60%
Kwas mrówkowy 85%
Kwas szczawiowy
Bienenwohl
Kwas mlekowy
Beevital / Hiveclean
Checkmite
Perizin
Amitraz (Apiwarol, Biowar)
Apistan/Bayvarol
Coumaphos
Usuwanie czerwiu trutowego

ODPOWIEDZ