Languages

PZN

Found 3 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is A. Przybył  [Clear All Filters]
1995
Szymaś B, Przybył A.  1995.  Zastosowanie białka ziemniaka w żywieniu pszczoły miodnej [Apis mellifera L.]. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 39:49-53.X (2.35 MB)