Languages

PZN

Found 2 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is S. Pluta  [Clear All Filters]
1984
Szklanowska K, Pluta S.  1984.  Wydajność pyłkowa sadu wiśniowego odmian Kerezer, Nefris i Łutówka. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 28:163-174.X (6.21 MB)