Languages

PZN

Found 1 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is J. Wieniarska  [Clear All Filters]
Journal Article
Szklanowska K, Bożek M, Wieniarska J.  1989.  Wartość pszczelarska i owocowanie 11 nowych odmian malin (Rubus idaeus L.). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. :77-88.X (6.16 MB)