Languages

PZN

Found 5 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Szczepański, K.  [Clear All Filters]
1979
Szczepański K, Gromiszowa Z.  1979.  Wielkość i jakość próby pszczół w badaniach toksyczność pestycydów. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 23:5-13.X (4.82 MB)