Languages

PZN

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Jelinowska, A.  [Clear All Filters]
1979
Jelinowska A, Jabłoński B.  1979.  Wpływ rodzaju gleby na nektarowanie lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers.). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 23:149-153.X (2.75 MB)