Languages

PZN

Found 4 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is J. Marzec  [Clear All Filters]
1992
Marzec J.  1992.  Ocena warunków ekonomicznych produkcji pasiecznej na podstawie relacji cen w latach 1984-1990. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 36:26-31.X (3.15 MB)
1996
Marzec J.  1996.  Organization of honey supplies for inhabitants of Cracow. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 40(2):199-204.X (3.24 MB)
1998
Marzec J.  1998.  Trend of effective demand for honey in the Cracow Region. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 42
2000
Marzec J.  2000.  Honey consumption in view of some sociological consumer factors. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 44(2):103-108.X (2.83 MB)