Languages

PZN

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is Z. Gromisz  [Clear All Filters]
1977
Gromisz Z.  1977.  Próba określenia repelencyjności dla pszczół Galecronu EC 50 w warunkach polowych. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 21:87-94.X (4.19 MB)