Languages

PZN

Found 2 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is J. Skowronek  [Clear All Filters]
1978
Bornus L, Jabłoński B, Król S, Zmarlicki C, Skowronek J.  1978.  Plonowanie wiśni samopłodnych w różnych kombinacjach odmianowych. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 22:167-172.X (3.08 MB)