Languages

PZN

Found 3 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is Curyło, J.  [Clear All Filters]
1969
Curyło J, Ignaszewska T.  1969.  Porównanie dwu metod oznaczania węglowodorów w wosku pszczelim. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 13:137-141.X (2.26 MB)