Languages

PZN

Found 3 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is B. Tomaszewska  [Clear All Filters]
1976
Tomaszewska B.  1976.  Propolis, jego własności i zastosowanie. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 20:235-240.X (4.64 MB)