Languages

PZN

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is Szymankiewicz, J.  [Clear All Filters]
1968
Bornus L, Szymankiewicz J.  1968.  Porównawcze badania nad zimowaniem zapasowych matek pszczelich. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 12:31-41.X (6.1 MB)