Languages

PZN

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is M. Jeliński  [Clear All Filters]
1985
Jeliński M.  1985.  Próba sklasyfikowania różnych typów Bacillus larvae White. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 29:145-157.X (8.17 MB)