Languages

PZN

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Żurowska, Z.  [Clear All Filters]
1983
Jabłoński B, Król S, Pliszka K, Żurowska Z.  1983.  Nektarowanie i zapylanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 27:91-109.X (10.1 MB)