Languages

PZN

Found 1 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Kostecki, R.  [Clear All Filters]
Journal Article
Kostecki R.  1969.  Badania nad doskonaleniem metod zwalczania zgnilca złośliwego u pszczół. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 13:97-135.X (20.67 MB)