Languages

PZN

Found 1 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Działoszyński, L.  [Clear All Filters]
Journal Article
Działoszyński L, Kuik K.  1963.  Aktywność kwaśnej fosfatazy α-amylazy i katalazy w miodach z okolic Torunia. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 7:33-39.X (4.15 MB)