Languages

You are here

Zastosowanie anodowej woltamperometrii inwersyjnej do oznaczania Cd, Pb, Cu w obnóżach pyłkowych

TitleZastosowanie anodowej woltamperometrii inwersyjnej do oznaczania Cd, Pb, Cu w obnóżach pyłkowych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
JournalPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Volume37
Pagination171-179
AuthorsSzczęsna T, Rybak-Chmielewska H, Arciuch H
Translated TitleApplication of anodic stripping voltammetry to the determination of Cd, Pb, Cu in pollen loads