Languages

You are here

Przydatność kilku typów uli do różnych metod gospodarki pasiecznej w okolicach Puław

TitlePrzydatność kilku typów uli do różnych metod gospodarki pasiecznej w okolicach Puław
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
JournalPszelnicze Zeszyty Naukowe
Pagination3-40
AuthorsMarcinkowski J
Translated TitleUtility of some types of hive for bee management in area of Pulavy