Languages

You are here

Opłacalność produkcji pszczelarskiej w wyodrębnionych modelach pasiek

TitleOpłacalność produkcji pszczelarskiej w wyodrębnionych modelach pasiek
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
JournalPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Volume21
Pagination1-29
AuthorsPidek A