Languages

You are here

Wpływ rasy rodziny wychowującej na cechy morfologiczne i anatomiczne matek pszczelich

TitleWpływ rasy rodziny wychowującej na cechy morfologiczne i anatomiczne matek pszczelich
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
JournalPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Volume21
Pagination95-112
AuthorsKról A, Bornus L